Malíř

Malíř nabídl ke koupi jeden ze svých obrazů obchodníkovi s plátny. Obchodník souhlasil a dal mu dvě stě korun.

„Dvě stě korun!“ zvolal umělec zklamaně. „Vždyť jenom za plátno jsem u vás zaplatil sto!“

„Ano, ale tehdy bylo čisté,“ podotkl obchodník klidně.


Sdílej