Jsem v nemocnici!

„Mami, mami, já jsem v nemocnici!“

„Už nás zase neděs, synku, my víme, že jsi doktor!“


Sdílej