Chodíš rád do školy?

„Chodíš rád do školy?“

vyzvídá babička na vnukovi-prvňáčkovi.

„Chodím,“ babi, „ale nerad tam sedím.“


Sdílej