Jak oslavit výročí svatby?

„Jak oslavíme výročí naší svatby?“ ptá se dychtivě žena.

„Minutou ticha.“


Sdílej