Pravidla

Sdílej
 

Pravidla soutěže časopisu ABC Moje nejhezčí fotka! („pravidla“)

Soutěž Jsem fotograf!, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 24.9. 2013 do 31.1.2014  na internetových stránkách www.abicko.cz. Soutěží se s fotografiemi v souladu s kategoriemi a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladsí 18ti let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma (tzn. bude splňovat zadání jednotlivých fotografí – 1/ Portrét nej kamaráda (např. obličej kamaráda, jak se směje, jak se šklebí atp), 2/ Můj nejoblíbenější sport (např. někoho na skateboardu, na lyžích, na sáňkách, jak běží atp.), 3/ Nejhezčí zvíře (třeba slon v zoo, vlaštovka v hnízdě, vrabec…atp.).

 Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladšíí 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum přihlášení první fotografie do soutěže, v den přihlášení první fotografie nesmí účastník dosáhnout 19 let.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Každý účastník soutěže může do soutěže zaslat maximálně 10 fotografií.

Soutěžní fotografie musí odpovídat tématu soutěže a soutěžním kategoriím.

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie a že tato fotografie je původní

b) disponuje veškerými právy k této fotografii

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně svolení poskytnout takovouto fotografii do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) fotografie budou po celou dobu trvání soutěže, tj. do 1.1.2014, poskytnuty výhradně Provozovateli, a že fotografie dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů b) prohlašují, že jsou oprávněni poskytnout souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů osoby zobrazené na fotografii na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, dále na výstavách pořádaných Provozovatelem, užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu a kategoriím soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž se skládá ze 3 soutěžních kol, v nichž každé kolo má svou vlastní soutěžní kategorii.  Soutěž probíhá v následujících kategoriích:

PORTRÉT NEJ KAMARÁDA

MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORT

NEJHEZČÍ ZVÍŘE

 

Každé soutěžní kolo má 2 části – přihlašovací a hlasovací. Harmonogram jednotlivých kol a jejich částí je uveden níže.

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem maximálně 10 fotografií. Soutěžící může soutěžit ve všech kategoriích libovolně, vždy ale s jinou fotografií (tzn. jedna a tatáž fotografie nemůže být přihlášena do vícero různých kategorií).

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování, tedy pro jednotlivá soutěžní kola v souladu s harmonogramem uvedeným níže.

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.abicko.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést název fotografie a vybranou soutěžní kategorii. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

 

1. KOLO v kategorii Portrét nej kamaráda

Přihlašování: 24. 9.  2013 12:00 – 1.11.  2013 12:00 hod.
Internetové hlasování: 21.10. 2013 12:00 – 1.11.  2013 12:00

2. KOLO v kategorii Můj nejoblíbenější sport

Přihlašování: 24. 9.  2013 12:00 – 2.12.  2013 12:00 hod.
Internetové hlasování: 21.11. 2013 12:00 – 2. 12.  2013 12:00

3. KOLO v kategorii Nejhezčí zvíře

Přihlašování: 24. 9.  2013 12:00 – 10.1.  2014 12:00 hod.
Internetové hlasování: 20.12. 2013 12:00 – 10.1. 2014 12:00

 

 

 

Výběr vítěze

V soutěži bude zvoleno 33 výherců a to 8 vítězů odborné poroty (1. – 8. cena), 24 vítězů čtenářů (1. – 8. Cena ze všech třech kategorií) a jeden vítěz Ceny šéfredaktora. Pořadí čtenářů bude zvoleno čtenářským hlasováním na internetu, které proběhne v termínech k tomu určených. Vítěz odborné poroty bude zvolen odbornou porotou časopisu ABC, která se setká v termínu od 2. – 31.1.2014.

 

 

Způsob čtenářského hlasování a limity hlasů

O vítězné fotografii čtenářů rozhodnou v každé kategorii hlasováním uživatelé internetových stránek www.abicko.cz na těchto stránkách na základě osobních preferencí, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasování je omezeno na 1 hlas na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 1 hlas na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 1 hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje dřívější čas příhlášení fotografie do soutěže, tzn. čas jejího vložení do internetových stránek www.abicko.cz.

Způsob výběru vítěze odbornou porotou

Vítězem odborné poroty se v každé kategorii stane ta fotografie, kterou vybere odborná porota v období od 2.1. do 31.1.2014, určená společností Ringier Axel Springer CZ a.s., respektive redakcí časopisu ABC, na základě osobních preferencí.

Způsob výběru vítěze Cena šéfredaktora

Vítězem Ceny šéfredaktora se stane ta fotografie, kterou vybere šéfredaktor ze všech do soutěže přihlášených a schválených snímků v období od 2.1. do 31.1.2014 na základě jeho osobních preferencí.

 

Ceny: 

8 fotografií s největším počtem hlasů od čtenářů  z každé kategorie získá:
1. cena -  digitální fotoaparát Platinum a voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu,
2. –  8. cena -  Kniha Co, jak, proč FOTOGRAFIE?!

 

8 oceněných odborné poroty ze všech tří kategorií získá:

1. cena – fotoaparát FUJI, fotokniha Piklio  a voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu,
2. cena -   fotoaparát FUJI a voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu,
3. cena - digitální fotoaparát Platinum a voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu,
4. cena - digitální fotoaparát Platinum  a voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu,
5. cena Voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu,
6. cena - Voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu,
7. –  8. cena – Kniha Co, jak, proč FOTOGRAFIE?!

 

Jeden soutěžící, který splnil veškeré podmínky soutěže a jehož fotografie získala cenu šéfredaktora ABC získá:

Fotoaparát FUJIFILM Instax  7s bílý a voucher opravňující k účasti na fotografickém kurzu, který se bude kontat na Matějské pouti v roce 2014.

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry a honorářů, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.abicko.cz nejpozději do 31.1.2014.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 20.2.2014. Výhry budou předány v sídle Provozovatele nebo na jiném Provozovatelem stanoveném místě. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce (v případě soutěžících mladších 15-ti let, prokáží totožnost jejich zákonní zástupci). Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.