Krokodýl jako kočka

Krokodýl jako kočka
Sdílej
 
Podivuhodné zvířátko objevili vědci v africké Tanzanii. Jedná se o drobného krokodýla se zuby podobnými jako mají dnešní kočky.

Zkamenělina stará asi 105 milionů let je dobře zachovaná a ukazuje hlavně podivuhodně vyvinuté zuby. Ty totiž vůbec nevypadají jako u dnešních krokodýlů, kteří mají kuželovité zuby uzpůsobené k uchopování potravy, ale zcela jistě sloužily ke žvýkání a porcování potravy. Krokodýl také dostal podle nich své vědecké jméno: Pakasuchus (paka znamená ve svahilštině kočka a suchus je řecky krokodýl).

Zvíře bylo podle jeho nálezců velké asi jako kočka. Ve skutečnosti však bylo spíše o něco drobnější. Pravděpodobně - na rozdíl od dnešních krokodýlů a aligátorů - nežilo ve vodě, ale obývalo souš. Tomu také nasvědčuje jeho páteř, která byla neobyčejně ohebná. Umožňovala mu rychlý pohyb a také vysoké výskoky při lovu potravy. Jednalo se totiž o drobného masožravce (zuby podobné kočičím napovídají, že se živil podobnou potravou jako tyto malé šelmy).

Takto Pakasuchus pravděpodobně vypadal. •  Zina Deretsky (National Science Foundation)

Lehké to Pakasuchus asi neměl, společně s ním se v druhohorní "Tanzanii" pásli obrovští býložraví sauropodi jako diplodocus a brachiosaurus. Horšími sousedy však jistě byli masožraví dinosauři, včetně známých zástupců tyranosaurů a velociraptorů.

Nález poukazuje na jeden důležitý fakt. Krokodýlové mají bohatou a neobyčejně rozmanitou historii a my se nesmíme nechat pomýlit tím, že dnes vypadají všichni podobně. Je to tím, že aligátoři, krokodýlové, kajmani nebo gaviálové žijí víceméně podobným obojživelným způsobem života a živí se lovem jiných obratlovců.

Nebylo tomu vždy tak. Nejméně dvakrát během svého vývoje se předkové krokodýlů pokusili získat dominantní postavení mezi suchozemskými zvířaty. Svůj první souboj prohráli před více než 200 miliony lety s dinosaury, aby se "na 140 milionů let stáhli do bažin". Po pádu veleještěrů vycítili druhou šanci a opět vyrazili kolonizovat suché biotopy.

Znovu však prohráli, tentokrát se savci. Příběh o tom je jedním z nejpoutavějších ve známých dějinách evoluce. Ve zkratce jde o to, že savci, včetně člověka, suchozemské formy krokodýlů postupně vytlačovali z pevnin a ostrovů, až v dnešních dobách zbylo ani ne třicet druhů těchto plazů, žijících v okolí teplých vod po celém světě.

Autor

Stanislav Drahný

Klíčová slova:
krokodyl
 

Články odjinud