Vědci oživili 250 miliónů let starou bakterii

Sdílej
 
Zhruba před necelým rokem vydali bakteriologové z Pensylvánské univerzity zprávu, která všem biologům i trochu obeznámeným laikům doslova vyrazila dech – podařilo se jim oživit 250 milionů let starou bakterii. Tento objev řádově překonává dosud známou dobu přežití živých organismů.

Již před několika lety byly publikovány práce, které popisovaly oživení bakterií uchovaných ve zbytcích rostlin a hmyzu, nikdy se však nejednalo o takto dlouho dobu.
Tentokrát se tým vědců věnoval krystalům chloridu sodného, které se dostaly na povrch z hloubky 569 m při průzkumných vrtech ke stavbě podzemní skládky jaderného odpadu nedaleko města Carlsbad v USA. Oblast naleziště pochází geologicky z periody nazývané perm, což je nejmladší období prvohor. Několika metodami datování bylo zjištěno, že primární, nepřekrystalované vzorky jsou s velkou pravděpodobností staré 250 miliónů let.

Vědci se zaměřili na vzorek o velikosti přibližně 3 centimetrů v průměru, ve kterém objevili uzavřenou dutinu, naplněnou kapalinou. Po důsledné dekontaminaci povrchu bylo z dutin odebráno mikroskopické množství kapaliny. Touto kapalinou byla inokulována dvě různá media, z nichž na jednom narostly bakteriální kolonie. Kmen byl označen 2-9-3.

Následnou analýzou bylo zjištěno, že se jedná o bakterii z rodu Bacillus. Autoři předpokládají, že v případě kmene Bacillus 2-9-3 by mohla být pravděpodobným mechanizmem přežití sporulace. Je známo, že tvorba spor je právě stimulována vysokou iontovou sílou média. Tým vědců z Pensylvanie věří, že mikroorganismus 2-9-3 žil v koncentrovaných roztocích soli v období pozdního permu, byl uvězněn uvnitř krystalu a takto přežil 250 miliónů let až do současnosti. Pochází tedy z období, kdy na Zemi rostly prvé nahosemenné rostliny a začaly se objevovat prví zástupci plazů.

Autor

Filip Janovský

 

Články odjinud