Původ dinga objasněn - pochází z Číny

Sdílej
 
Švédští vědci z Královského technologického institutu ve Stockholmu odebrali DNA 211 psům dingo a její složení srovnávali s DNA od více než 600 domestikovaných psů a vlků. Konečně tak byl vysvětlen původ tohoto psa – do Austrálie byl zavlečen Číňany před 5 000 lety.

Ať plujete do Austrálie z jakékoli strany, je to i při nejkratší variantě minimálně 50 km. Žádné z větších domestikovaných zvířat není takové cesty bez asistence člověka schopné. A tak je namístě se domnívat, že prapředek dinga se na kontinent dostal, když doprovázel člověka na nějakém plavidle.
Studie prokázala, že dingo byl geneticky izolován nejméně 3500 let a tím se stalo, že vznikl unikátní pozůstatek po původním domestikovaném psu. Podobnost indického psa s australským dingem zmátla řadu odborníků. Nynější analýza DNA ale prokázala, že toho společného mají jen málo.

Foto
Ukázalo se, že polovina vzorků DNA od psů dingo je prakticky shodná a zbylá půlka se odlišuje jen v detailech. Tyto nepatrné rozdíly ve skladbě DNA podporují teorii, že prapředek dinga se objevil na australském kontinentu před 5000 lety a že k mísení s novou krví nedošlo, nebo bylo extrémně omezené.
Nejpodobnější s dingem jsou si psi z jihovýchodu Asie. To svědčí o tom, že dingo byl při příchodu na Australský kontinent domestikován a pak teprve znovu zdivočel. Podobnost k východoasijským psům vyvrátila teorii, která předpokládala na základě anatomické a barevné podobnosti, že dingo vznikl z psa indického.
Genetici na základě nárůstu změn způsobených přirozenými mutacemi spočítali dobu příchodu předka dinga do Austrálie na dobu před 5 000 lety. Tato doba zapadá i do dalšího dějového rámce dávné historie neboť se jedná právě o dobu, kdy Číňané kolonizovali souostroví kolem Austrálie.

Autor

Filip Janovský

 

Články odjinud