Bude v budoucnu Měsíc zásobovat Zemi energií?

Sdílej
 
Myšlenka, že by se Měsíc mohl stát budoucím zdrojem nerostného bohatství, není nijak nová. Americký institut planetární geologie představil nedávno na konferenci o Měsíci teorii, podle níž by se v budoucnu mohlo na tomto satelitu Země těžit z měsíčního prachu tříatomové hélium, které by v následné chemické reakci bylo schopné zásobovat energií rozsáhlé oblasti naší planety.

Fosilní paliva budou dříve nebo později na Zemi kompletně vytěžena, a tak se vědci již nyní zabývají nejrůznějšími alternativami, jak za pár desetiletí nahradit tyto nejobvyklejší zdroje energie. Jedna z nich zazněla na konferenci o zkoumání Měsíce v indickém městě Udajpúru.

Foto
Představitel amerického institutu planetární geologie představil myšlenku, že by se dalo z měsíčního prachu (na prach rozdrcených hornin na povrchu Měsíce) získávat tříatomové hélium – plyn, který může v reakci s deuteriem (izotopem vodíku) vytvořit velké množství energie.

Pětadvacet tun tohoto helia, by postačovalo na zásobení elektřinou Spojených států na celý rok. Problémem však stále zůstává způsob dopravy na Zem a také fakt, že helium se dá z měsíčních hornin získat až po zahřátí horniny na 800 stupňů Celsia a jedna tuna tohoto plynu se navíc dá získat teprve z 200 milionů tun měsíční půdy.

Autor

Filip Janovský

 

Články odjinud