Draví dinosauři žili zřejmě v tlupách

Sdílej
 
Paleontologové pracující na rekonstrukci kostry největšího dravého dinosaura, jenž dostal jméno Mapusaurus roseae, zjistili, že tento predátor zřejmě žil a lovil v tlupách.

Za největšího dravého dinosaura byl dlouho považován Tyrannosaurs rex. Nyní ho však na prvním místě zřejmě vystřídá Mapusaurus roseae, tvor, který před sto miliony let vládl pláním dnešní Argentiny. Podle koster, které v současnosti rekonstruuje argentinsko-kanadský vědecký tým, mohli dospělí jedinci dorůstat délky až 13 metrů.

Mnohem důležitější než jeho velikost je však zjištěný fakt, že tito dravci zřejmě žili a lovili společně v tlupách. Dosud převládal názor, že masožraví dinosauři lovili svoji kořist jako osamělí predátoři. Fosilie žádného dravce, který žil ve stejné epoše jako mapusaurus, totiž nebyly nalezeny ve větším počtu na jednom místě. Nyní však vědci objevili na jednom místě nejméně sedm, možná i devět jedinců tohoto nedávno obejveného druhu, a proto dospěli k této hypotéze, kterou by měl další výzkum potvrdit.

Autor

Filip Janovský

 

Články odjinud