Organické látky byly nalezeny v meteoritu

Sdílej
 
Astronomové objevili v meteoritu organický materiál, který se zformoval na počátku vzniku naší sluneční soustavy.

Zkoumaný meteorit se jménem Tagish Lake dopadl 18. 1. 2000 na zamrzlé jezero v Kanadě. Díky tomu byl tento kosmický materiál uchován ve zmrzlém stavu a nebyl kontaminován pozemskými látkami.

Jak se zjistilo, obsahuje tento meteorit mnoho dutých organických globulí o velikostech menších než jeden mikrometr. V nich bylo zjištěna přítomnost velmi neobvyklých izotopů vodíku a dusíku, čímž bylo dokázáno, že nepocházejí ze Země. Vznikly nejspíše v chladném molekulárním oblaku, z nějž se později zrodila celá naše sluneční soustava, nebo se vytvořily na samém vnějším okraji již vznikající Sluneční soustavy.

Tento typ meteoritů by mohl v budoucnu vyřešit původ života na Zemi. Někteří vědci se totiž domnívají, že život se zde mohl rozvinout po tom, co byla Země „naočkována“ těmito organickými globulemi.