Nový přístroj nabízí 3D obraz tlukoucího srdce

Sdílej
 
Díky novému lékařskému přístroji, který se nyní testuje v jedné z předních britských nemocnic, budou mít lékaři poprvé možnost vidět přesný trojrozměrný obraz tlukoucího srdce, aniž by kvůli tomu museli provádět průzkumné chirurgické zákroky, což výrazně přispěje k lepší a rychlejší diagnóze srdečních problémů.

Lékařský tým londýnské nemocnice King's College Hospital nyní testuje zařízení nazvané Philips Live 3D echo, které doktorům umožňuje získat detailní trojrozměrný obraz srdce, aniž by museli provést jediný chirurgický řez. Přístroj funguje na podobném principu jaký se používá k navigaci ponorky. Do těla jsou vysílány zvukové vlny o vysoké frekvenci pomocí ručního skeneru, který se přidržuje nad oblastí, kterou je třeba zobrazit.

Foto
Poté, co se tyto vlny odrazí od vnitřních orgánů, kostí a tkání, směřují zpět do skeneru, kde vytvářejí ozvěny s různou intenzitou. Pak přijde na řadu výkonný počítačový procesoru, který všechna přijatá data zkompiluje do výsledných 3-D obrazů. Zařízení je možné na povrchem těla naklánět do různých úhlů, aby se získali nejrůznější pohledy.
Tento lékařský přístroj znamená pro kardiochirurgy zcela revoluční průlom, protože poprvé mohou pozorovat srdce z jinak zcela nedosažitelného pohledu. Tento přístroj znamená mnohem rychlejší a přesnější diagnózu, protože obraz ukazuje skutečnou strukturu a funkce srdce během jeho činnosti. Dalším významným aspektem je rychlost a jednoduchost analýzy, což je u pacientů s velkými bolestmi velmi důležité.

 

Články odjinud