Nové paměťové čipy jsou dvacetkrát rychlejší

Sdílej
 
Život dnešních pamětí RAM se pomalu blíží ke konci. Vědci z americké společnosti Nantero oznámili vývoj nových paměťových čipů NRAM, které jsou kombinací křemíku a obrovského množství uhlíkových nanotrubiček. Prototypy těchto čipů mají tisíckrát vyšší hustotu informací a navíc jsou dvacetkrát rychlejší než nejlepší současné paměti RAM.

Prototyp nového paměťového čipu firmy Nantero, který má kapacitu 10 gigabitů, je tvořen miliardami uhlíkových nanotrubiček, které mají délku kolem 100 nanometrů a jsou umístěny mezi křemíkovými plátky. Poté, co je přivedení malý elektrický náboj na vrchní křemíkový plátek, dojde k povytažení několika nanotrubiček a propojení obou křemíkových vrstev.
Protože vytvořená propojení zůstávají zachována i bez přítomnosti elektrického náboje, dokáže NRAM čip uchovávat informace i ve stavu kdy je bez napětí. Čip se může chovat jako běžná paměť RAM, nebo by dokonce paměti vytvořené z uhlíkových čipů mohly zcela nahradit dnes užívané harddisky.
Opětovným použitím napětí lze nanotrubičky uvolnit a zrušit vytvořené propojení. Skupina nanotrubiček se tedy dokáže chovat jako paměťový prvek a uschovávat jeden bit (jedničku nebo nulu) binárního kódu, který je používán v počítačích. Jsou-li křemíkové vrstvy v určitém místě propojeny, představuje propojení hodnotu jedničky, jestliže místo není propojeno je hodnota bitu nula.
Protože je hustota dat v NRAM čipech velmi vysoká a zároveň jsou křemíkové vrstvy velmi těsně vedle sebe, trvají operace čtení a zápisu do nanotrubičkové paměti jen polovinu nanosekundy, zatímco stejná operace v případě klasických polovodičových RAM pamětí trvá 10 nanosekund.

 

Články odjinud