Gepardi se vracejí

Gepardi se vracejí
Sdílej
 
Kdysi žili gepardi od Afriky přes Arabský poloostrov a Střední Asii až po Indii. Dnes přežívá posledních asi 10 tisíc gepardů v Africe na jih od Sahary a asi 100 jedinců kriticky ohroženého asijského poddruhu se toulá po pouštích Íránu.

Indická vláda nyní vyčlenila téměř milion dolarů na návrat gepardů na indický subkontinent. Zoologové vytipovali dvě místa, na nichž by reintrodukce přicházela v úvahu. Jedním je rezervace v centrální Indii ve státě Madhya Pradesh, odkud však bude nutné nejprve vystěhovat asi 23 místních obyvatel, druhá lokalita leží ve státě Rajasthan na hranicích s Pákistánem, a byla proto vylidněna již dříve. Gepardy hodlá vláda dovézt z Afriky, takže by se nejadnalo o původní asijský poddruh.

Někteří odborníci však tento projekt kritizují a brzdí nadšení indických zoologů a ochranářů. Podle jejich doporučení je nutné nejprve obnovit původní biotopy a jejich faunu, aby se zde gepardi vůbec uživili, a na druhou stranu je třeba snížit množství konfliktů mezi lidmi a divokými zvířaty, ke kterým v přelidněném zemědělském státě dochází častěji než kde jinde.

Klíčová slova:
gepard
 

Články odjinud