V porodnici časopisu: Jak se tiskne ábíčko?

V porodnici časopisu: Jak se tiskne ábíčko?
Sdílej
 
Ani pro nás v redakci není běžný zážitek sledovat, jak se tiskne nové číslo ABC. Proto jsme vyrazili do tiskárny Czech Print Center v Ostravě sledovat tisk časopisu.

 

Naše reportážní návštěva v tiskárně CPC měla dvě části. Během té noční naplno jely novinové rotačky a vyráběl se deník Blesk. Druhý den dopoledne jsme pak prozkoumali takzvaný archový tisk ábíčka a všechny následné etapy vedoucí k hotovému výtisku. Pojďte s námi projít krok po kroku zrod našeho časopisu.

 

 1

V redakci napíšeme obsah ábíčka a připravíme jeho grafickou podobu. Každá stránka je uložena zvlášť ve vysoké tiskové kvalitě ve formátu PDF. Data poté nahráváme na FTP server ostravské tiskárny. Na fotce vidíte první stanoviště v tiskárně, kde začínají s časopiseckými daty pracovat. Tiskaři PDF zkontrolují a vytvoří podle něj tiskové formy – takzvaně ho osvítí.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

2

Stroj pro archový ofsetový tisk. Tiskne se v něm obálka ABC a stránky s vystřihovánkami. Nejblíže vidíte podavač papírových archů, následuje pět tiskových mostů. V nich papír prochází válci s upevněnými tiskovými formami pro jednotlivé barvy. Po opuštění mostů stroj potištěné stránky lakuje, suší a skládá do štosu.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

3

Ve velké tiskové rotačce vidíte tisk deníku Blesk. Zároveň vidíte zakládání tiskových forem na tiskové válce. To je velmi podobné i u menšího stroje na archový tisk, ve kterém se tiskne ábíčko. Desky jsou z tenkého hliníkového plechu a na válec se upevní díky záložkám na okrajích.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

4

Pohled na tiskové mosty shora. Celobarevná strana se tiskne postupným mícháním čtyř základních barev – azurové, purpurové, žluté a černé. Tato kombinace se nazývá CMYK podle tiskového označení jednotlivých barev (Cyan, Magenta, Yellow a Key). Pátý tiskový most se používá jen zřídka, a to pro barvu, kterou nelze namíchat z CMYK – většinou jde o transparentní (průhlednou) barvu.  

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

5

Kvalitu tisku na archu hlídá stroj automaticky. Přesto může mistr tiskař zasáhnout a dávkování barvy v jednotlivých tiskových mostech poladit. Má k tomu řídicí pult a na vytištěném archu kontrolní barevné značky, které hlídají správný soutisk barev CMYK i požadované procento nanesené barvy.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

6

Základní stránky ABC se netisknou v ostravské CPC, ale ve Slovenské grafii v Bratislavě. Je to kvůli jiné tiskové technologii. Tiskne se totiž na rotačce. Tu mají v Ostravě také, ale dovede tisknout pouze na novinový papír a s časopiseckým si neporadí. Nicméně technologie jsou velmi podobné.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

7

Ostravská rotačka vychrlí během plného nočního provozu 60 000 výtisků za hodinu. Každá její tisková věž tiskne 16 stran deníku najednou. Stroj archy rovnou řeže a skládá a na konci odcházejí hotové noviny, které se ve vedlejší hale automaticky skládají a váží do balíků. Výroba deníků ubíhá proti našemu časopisu obrovským tempem a záleží tu na každé minutě.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

8

Ale vraťme se k našemu časopisu. Vytištěné archy se v dalším stroji automaticky skládají – obálka jen na polovinu, vystřihovánky hned nadvakrát na výslednou čtvrtinu. Obsluha pouze zakládá archy na vstupní posuvník. Rychlostí, kterou nelze okem zaznamenat, je stroj vtáhne mezi válce a dokonale přeloží. Na konci vycházejí poskládané, ale ještě neoříznuté stránky.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

9

Posledním strojem, kterým naše ábíčko prochází, je linka na automatickou vazbu. Do jednotlivých podavačů stroje se vloží poskládané archy v požadovaném pořadí. Pod podavači jede pás, který si archy odebírá, rozevírá je a vkládá jeden do druhého. V dalším kroku se archy na dvou místech prošijí drátem a přeloží napůl. Nakonec se vždy štos časopisů ze třech stran ořízne.

 

Abičko na návštěvě tiskárny •  Honza Mudra

 

10

Posledním krokem je distribuce. Balíky magazínů či deníků se vyrovnají na palety a nákladní auta je rozvážejí do distribučních míst.

 

Videoreportáž z tiskárny a více reportáží:


Ábíčko na návštěvě: Tiskárna aneb rodiště našeho časopis

Ábíčko na návštěvě: Tiskárna aneb rodiště našeho časopis

Abíčko na návštěvě legiovlaku

Abíčko na návštěvě legiovlaku

 

Články odjinud