Angličtina ve školách především

Angličtina ve školách především
Sdílej
 
Jaké předměty považují rodiče za důležité a na co by podle nich měl být ve škole kladen důraz? Ačkoliv jsme aktuálně svědky obrovského rozvoje technologií a elektroniky není informatika považována za klíčový předmět. Naopak angličtinu využijí žáci později téměř v každém oboru. Z výsledků průzkumu pro Beehive International School vyplynulo, že právě znalost světového jazyka je podle veřejnosti pro život stěžejní a na kvalitu výuky by měl být kladen zvláštní důraz. Jak jsme na tom v Česku?

Čeština, matematika, občanská nauka, informatika či dějepis? V průzkumu společnosti Rondo Data na reprezentativním vzorku 2500 respondentů pro Beehive International school byla dotazovanými jako stěžejní předmět nejčastěji označená angličtina. Po anglickém jazyce následovala čeština a matematika. Zbylé předměty nedosahovaly ani polovičních hodnot. Výuku angličtiny považuje za důležitou přes 85 % dotázaných, přes 70 % dokonce jako velmi důležitou. Z toho důvodu by měl být na vzdělávání světového jazyka kladen největší důraz. Angličtina v současnosti představuje nezbytné vybavení studenta pro budoucí úspěchy a rozvoj kariéry.

Foto:  Beehive

Jak jsme na tom s kvalitou vzdělávání? Zde jsou názory rozpolcené. Dle výsledků průzkumu považuje kvalitu výuky angličtiny jako dostatečnou zhruba 51 % respondentů, zbytek si myslí opak. „Děti na českých školách obvykle jen biflují slovíčka a nesmyslně těžkou gramatiku. Při prvním setkání s jazykem v praxi se však nedokážou zeptat ani na cestu,“ říká ředitelka bilingvní školy Beehive Martina Přenosilová. Častým problémem je, že dítě s jazykem začíná příliš pozdě. Pokud má jedinec dosáhnout v druhém (vedle mateřského) jazyce vysoké úrovně,  je podle odborníků nutné, aby s výukou začal do šesti let. Tento názor sdílí i více jak polovina dotázaných. Ideální je proto konfrontovat dítě s angličtinou již v mateřské škole. „Názor že by učení cizích jazyků kazilo dětem dětství je absolutní nesmysl. U nás ve školce se děti učí angličtinu tak přirozeně, jak jen to jde. A ano, má to velký smysl. V době, kdy se děti, které jsou teď na základních školách, dostanou na pracovní trh, bude angličtina naprosto samozřejmým pracovním nástrojem všech,“ dodává Martina Přenosilová.

Martina Přenosilová •  Beehive

Češi se dle mezinárodních srovnávacích testů ve znalosti angličtiny zlepšují nejvíce z celé Evropy, stále ale nestačí například na sousední Německo či Rakousko. Úroveň jazyka na pokročilé úrovni ovládá v dnešní době více jak 60 % mladých Čechů. Za progres mohou implementace anglického jazyka do základního vzdělávání již od první třídy, zvýšená kvalita učebních materiálů, praktické využívání jazyka v každodenním životě (filmy, hry, práce na počítači) a především nezbytnost využívání angličtiny jako komunikačního prostředku v zaměstnání. Znalost angličtiny je dnes požadovaná u dvou třetin nabízených pracovních pozic.

 

Články odjinud