Knižní recenze 14/2005

Knižní recenze 14/2005
Sdílej
 
Recenze knihy Západní fronta, která popisuje válečné události ode dne S až do zániku třetí říše.

Západní fronta
Computer Press

Cestou ode dne D až do zániku třetí říše, jak se ostatně praví i v podtitulu knihy, vás provede originální publikace Západní fronta. Termín „originální“ můžete v tomto případě brát do slova a do písmene. Já jsem podobnou knihu dosud v ruce nedržel. Faktografických informací v ní sice najdete poměrně málo, ale zklamaní rozhodně nebudete.

MEZI STRÁNKAMI

Každé důležité kapitole této závěrečné fáze druhé světové války je tu věnována pouze dvoustrana. Základní text, který vás stručně seznámí s fakty, je doprovázen fotografiemi, harmonogramem bojů, medailonky důležitých generálů a mapami. To hlavní na vás však čeká mezi stránkami. Některé strany jsou zdvojené a vytvářejí kapsy, jinde je mezi dvěma listy vlepená kapsa z průsvitného papíru. V nich jsou zastrkány různé materiály související s probíranou kapitolou.

SKRYTÉ POKLADY
Najdete tu například příručku francouzské armády, jak rozeznat americké vojáky, ukázku hracích karet wehrmachtu, mapu s průsvitkou, propagandistické plakáty, útržky novin, dobové peníze, dopisy vojáků, deník amerického důstojníka, ukázku polní modlitební knížky či Hitlerovu politickou závěť. Všechny materiály přitom vypadají jako originály, papíry různého druhu i gramáže jsou zažloutlé, zamaštěné nebo potřísněné inkoustem.

OKÉNKO DO HISTORIE

Západní fronta je zcela odlišný typ publikace, než na jaké jsme byli dosud zvyklí. Když se probíráte kopiemi dokumentů, historie na vás přímo dýchá. Cena knihy se sice pohybuje těsně pod hranicí tisíce korun, ale provedení a množství obsažených materiálů tomu odpovídá.

 

Články odjinud