Kniha: Člověk

Kniha: Člověk
Sdílej
 
Recenze velké encyklopedie o člověku.

Knižní klub

Na člověka se můžeme dívat z různých úhlů. Je jedním z mnoha živočišných druhů a svou tělesnou stavbou a fyziologickými funkcemi se od svých zvířecích příbuzných liší jen málo. Je tedy jasné, že část knihy o člověku se musí věnovat jeho biologické podstatě: původu a vývoji člověka, jeho anatomii a fyziologii, smyslům, jimiž vnímá své okolí, způsobu rozmnožování. A nelze vynechat ani kapitolu o lidské psychice, zvídavosti a tvůrčím nadání.

ČLOVĚK, LIDÉ, LIDSTVO

Každý člověk je zároveň součástí určitého společenství, které se po dlouhé tisíce let formovalo v závislosti na prostředí. Vzniklo obrovské množství lidských ras a kultur, které se liší svým vzhledem i způsobem života a sociální strukturou, zvyklostmi, jazykem či uměním. Přes všechny tyto rozdíly jsme všichni potomky jediné pomyslné pramáti Evy. Vedle přehledu národů a různých domorodých kmenů proto nemůže chybět ani kapitola o tom, jakými cestami se ubíral vývoj lidského společenství a kultury v různých částech světa.

ZVÍŘE, ZEMĚ, ČLOVĚK


Popsat člověka ze všech těchto a ještě dalších hledisek se pokouší kniha jednoduše nazvaná Člověk. Na jejím překladu se podílel tým odborníků - od biologů, antropologů a psychologů až po etnografy. Je to v pořadí již třetí publikace ze série velkých encyklopedií (zatím vyšlo Zvíře a Země). Kniha si neklade za cíl přinést čtenáři úplné poznatky z anatomie, sociologie či etnografie, je spíše výpravným obrazovým přehledem, který vás seznámí s bytostí zvanou člověk a s národy a lidskými kulturami celého světa.

3/5

 

Články odjinud