Lesy střední Evropy IV - Doubravy

Sdílej
 
Doubrava je velice široké a poměrně nepřesné označení pro celou řadu navzájem se dosti lišících lesních typů. Co tyto lesy spojuje jsou vlastně podobné přírodní podmínky, které můžeme charakterizovat vysokou teplotou, nízkými srážkami v průběhu roku a dlouhou vegetační dobou.

Doubrava je velice široké a poměrně nepřesné označení pro celou řadu navzájem se dosti lišících lesních typů. Co tyto lesy spojuje jsou vlastně podobné přírodní podmínky, které můžeme charakterizovat vysokou teplotou, nízkými srážkami v průběhu roku a dlouhou vegetační dobou. To se v našich podmínkách týká poloh zhruba do 350 metrů nad mořem. Co stojí za onou různorodostí, je právě charakter geologického podloží a samotné půdy, popřípadě jiné vlivy, jako působení vody. Mezi hlavní dřeviny patří dub zimní, dub pýřitý, dub cer zvaný též slovenský a také jasan úzkolistý.

Foto
Na slunných skalnatých svazích na živinami bohatých horninách vznikají dřínové doubravy. Jak název napovídá, důležitou složkou těchto lesů jsou kromě dubů rovněž keře (dřín, skalník, ptačí zob) a dřeviny tzv. druhé velikosti jako javor babyka, jeřáb břek a jeho příbuzný jeřáb muk. Díky velkým rozestupů mezi jednotlivými zakrnělými stromy a bohatému bylinnému patru působí na jaře tento les vyloženě jižním slunným dojmem. najdeme tyto lesy na čedičích a znělcích, v Českém a Moravském krasu na vápencích. Dobrým typem na nedělní procházku může být výlet do rezervace Doutnáč na Karlštejnsku.
Lipové a na chudších půdách březové doubravy jsou rozšířeny na plošinách a pánvích s mírnými pokleslinami se špatným odtokem vody. Tyto lesy působí na jaře díky bohaté vegetaci velice svěžím dojmem. Po zimě je půda promáčená, naopak v letním období vysychá. V takových podmínkách se dub mísí právě s břízou, lípou, ale i osikou, habrem, borovicí a vzácně dokonce i se smrkem. Mezi bylinami je častá konvalinka vonná, mochna bílá, typické jsou ostřice.
Foto
Konečně na chudších písčitých půdách živoří borové doubravy. Dřeviny díky propustnosti půdy často trpí suchem. Člověk však tyto lesy z hospodářských důvodů již dávno převedl na bory, čímž obrátil původní zastoupení dřevin. Převládá ekonomická borovice a dub plní jen doprovodnou funkci. Stejnotvárností a prostou výstavbou se takový les blíží přirozeným borům. Na bohatších půdách hovoříme o habrových doubravách. I zde jednoznačně převládá dub, mísí se však s náročnějšími listnáči jako je habr a lípa. Z pohledu hospodáře bývá opět výhodnější vysázet borovici.
Foto
V našich lesích můžeme často narazit na čistý habrový ostrůvek. Ani habřiny však nejsou v pásmu doubrav původní a vznikly pod vlivem tzv. pařezového hospodářství. Brzy po smýcení dospělého habru vyrazí z pařezu četné mladé výhonky. Ty se nechají bez dalších větších zásahů dorůst do tloušťky polen a strom, nyní s několika tenčími kmeny, můžeme opět pokácet a velice jednoduše rozřezat na palivo. Celý proces se zhruba po dvaceti letech opakuje. Habr tak s pomocí člověka vytvoří čistý porost.

Autor

Lukáš Bílek