Lesy střední Evropy VI - Bučiny

Sdílej
 
Rozšíření buku sahá téměř přes celou Evropu. Nenajdeme jej pouze ve větší části Španělska, severní hranice areálu probíhá jižním Skotskem a jižním Švédskem. Východní hranice je dána přechodem mírného klimatu v klima vysloveně kontinentální, které této dřevině již nevyhovuje. Velice široké je výškové rozpětí výskytu buku.

Rozšíření buku sahá téměř přes celou Evropu. Nenajdeme jej pouze ve větší části Španělska, severní hranice areálu probíhá jižním Skotskem a jižním Švédskem. Východní hranice je dána přechodem mírného klimatu v klima vysloveně kontinentální, které této dřevině již nevyhovuje. Velice široké je výškové rozpětí výskytu buku. Na severu se s ním setkáme v nížinách a pahorkatinách, čím více postupujeme na jih, tím více je buk nucen šplhat do hor. Proto chybí v rovinách Maďarska a Rumunska, zato na Balkáně je doma ve spodním stupni všech pohoří.
U nás buk většinou začíná tam, kde končí smrk. Buk dole, smrk nahoře. Jiná situace však nastává v jižních, oceánicky laděných pohořích (Apeniny, Vogézy, Pyreneje apod.). Tam smrk celkově ustupuje a buk často vytváří i horní hranici lesa. Ve své optimální oblasti (v našich podmínkách přibližně od 500 do 600 metrů nad mořem) buk nesnese jiného konkurenta a vytváří čisté bučiny. V nižších polohách a na sušších svazích přistupuje k buku dub a vytváří se lesy dubo – bukové. Na písčitějších půdách však velice často vznikají společenstva jedlo – bukových a buko – jedlových lesů. O něco výše se opět prosadí i smrk a vzniká pak tzv. hercynské směs – smíšené lesy buku, jedle a smrku.

Foto
Buk miluje svěží hlinité půdy, zato se vyhýbá půdám suchým, nebo naopak zbahnělým. Nesnáší záplavy, a proto jej nenajdeme na těžkých půdách podél řek. Těžkosti má i na mělkých půdách suťovišť, kde své místo raději přenechá javorům, jilmům a lípám. Pro bučiny jsou typické tzv. „halové porosty“, kdy kmeny jednotlivých vzrostlých stromů připomínají sloupy katedrál. Mocné koruny nechají na zem dopadnout jen malou část slunečních paprsků. V příkrovu zeleného šera mladí jedinci trpělivě čekají na svou příležitost a bleskově vyrážejí zaplnit uvolněný prostor.
Z hlediska bylinné vegetace lze bučiny dále dělit do nekonečné řady variant. Rostlinný pokryv vlastně nevyjadřuje nic jiného, než půdní podmínky dané lokality. Na kyselých a chudých horninách v členitých pahorkatinách a nižších vrchovinách převládají kyselé bučiny. V podrostu najdeme jen nenáročné druhy jako borůvku, biku a třtinu. V optimálních podmínkách na hlubokých a čerstvě vlhkých půdách s dobrou zásobou živin přicházejí bylinné bučiny. Typickými druhy bohatého bylinného podrostu je mářinka, bažanka, kyčelnice a mnoho dalších rostlin. Na balvanitých půdách s dostatkem živin a vláhy můžeme narazit na lipové bučiny. Zvláštním typem bučiny je bučina na vápencích s celou řadou vzácných druhů. Na podmáčených půdách se buk začíná stahovat do pozadí a nadvládu přebírá jedle, vznikají tak jedliny.
V poslední době se buku právem dostává větší pozornosti lesníků. Jeho výnosy jsou sice nižší než u smrku a jedle a ani jeho pěstování není bez určitých úskalí, přesto se z něj stává důležitá hospodářská dřevina. To platí dvojnásob o karpatské oblasti. Nadto je velice důležitá přítomnost buku v porostu pro jeho blahodárné účinky na lesní půdu. Bukové listí se totiž dobře rozkládá a vytváří příznivé formy humusu.

Autor

Lukáš Bílek