Elektonika pro každého - XII

Sdílej
 
Termistor připomíná svým názvem i schématickou značkou do značné míry rezistor. Jak již víme rezistor je součástka, která klade odpor průchodu elektrického proudu. Termistor má tuto vlastnost také, ale velikost jeho odporu je na rozdíl od rezistoru závislá na okolní teplotě.

Termistory

Foto
Termistor připomíná svým názvem i schématickou značkou (obr.1) do značné míry rezistor. Jak již víme rezistor je součástka, která klade odpor průchodu elektrického proudu. Termistor má tuto vlastnost také, ale velikost jeho odporu je na rozdíl od rezistoru závislá na okolní teplotě.
Vzhledem se však rezistor a termistor značně liší. Termistory se vyrábějí v podobě tenké kruhové destičky, k jejímž postříbřeným čelům se připájí drátové vývody z pocínovaného drátu. Celý povrch se pak zalije ochranným lakem, který chrání povrch. Na ochranném laku nalezneme buď barevnou tečku, kterou je udán základní odpor, nebo je zde hodnota přímo udána čísly. Velice často se termistor také podobá válečku o různém průměru a různé délky. Na koncích bývá tento váleček postříbřen a stejně jako u předchozího provedení opatřen pocínovanými drátovými vývody. Další podobou se kterou se můžeme setkat, je malá skleněná perlička, z které jsou vyvedeny drátové vývody. Tento typ se používá například ve vysílačích.
Foto
Termistory nepatří obecně k největším součástkám se kterými se v elektronice setkáme. Jejich malé rozměry jsou velice důležité pro malou tepelnou setrvačnost, z čehož plyne rychlá odezva na změnu okolní teploty.
Termistory se dají rozdělit podle několika kritérií na měřící, kompenzační a spouštěcí, nás však bude zajímat jiné rozdělení a to na termistory NTC a PTC.
Jak se tyto dva druhy liší ? Hlavní rozdíl spočívá v jejich reakci na změnu teploty. Zatímco termistory NTC někdy nazývané negastory svůj odpor se zvyšující se teplotou zmenšují, termistory PTC někdy také nazývané pozistory svůj odpor se zvyšující teplotou zvyšují. V praxi je velice důležité si tyto dvě součástky nesplést.
V dnešní době je uplatnění termistorů ať už se jedná o typ NTC, nebo PTC velice široké. Veliké uplatnění naleznou například v měřící a regulační technice, kde se používají pro měření teploty. Takto používané termistory se vyznačují zejména velkou citlivostí při malé změně teploty a okamžitou reakcí změny odporu. Tyto termistory mívají velice malé rozměry. V podstatě nejsou skoro vidět a jejich tělísko je uchyceno ve skleněné trubičce tvaru tužky. S tímto typem pak dokážeme velice přesně měřit teplotu v rozmezí od zhruba - 60 až do +200 stupňů celsia.
Příště budeme hovořit o integrovaných stabilizátorech a zenerových diodách.