Číslicová technika - V

Sdílej
 
V tomto dílu si vyzkoušíme v praxi to, co jsme se dozvěděli o hradlech AND a NAND. Velkým pomocníkem nám při tom bude nepájivé, kontaktní pole. Nepájivé pole by se dalo označit, za následovníka pokusné cuprextitové desky. Taková pokusná deska je v podstatě univerzální plošný spoj, na kterém si amatérský konstruktér ověří funkčnost svého zařízení, bez toho, aby musel pro součástky vymýšlet plošný spoj.

Pokusy s hradly AND a NAND s použitím nepájivého, kontaktního pole.

Jak napovídá název dnešního dílu, vyzkoušíme si v praxi to, co jsme se dozvěděli o hradlech AND a NAND. Velkým pomocníkem nám při tom bude nepájivé, kontaktní pole. Ptáte se co to nepájivé pole je? Nepájivé pole by se dalo označit, za následovníka pokusné cuprextitové desky. Taková pokusná deska je v podstatě univerzální plošný spoj, na kterém si amatérský konstruktér ověří funkčnost svého zařízení, bez toho, aby musel pro součástky vymýšlet plošný spoj a riskovat tak v případě nefunkčnosti svého výrobku, který si sám vymyslel, že přijde v niveč i výroba plošného spoje. Pokusná deska mu poslouží proto, aby ověřil funkčnost svého zařízení a případně provedl i změny.
Nevýhodou pokusných desek vyrobených z cuprextitu, je nutnost vývody součástek propojovat pomocí pájky na měděné plošky na desce. U nepájivého kontaktního pole tato potřeba odpadá, protože součástky se buď propojují pouhým zasunutím do případné řady děr, nebo pomocí drátků, které se rovněž pouze zastrkávají do již připravených propojovacích děr a nemusejí se nikam pracně připajovat.
Co tedy budeme potřebovat: nepájivé kontaktní pole, několik krátkých a delších kousků plného drátu pro propojení součástek (drát nesmí být moc tlustý, aby šel zasunout do nepájivého pole), integrované obvody 74LS00 a 74LS08, LED diodu (nejlépe nízkoodběrovou), rezistor 1,5 kOhmu, a zdroj napětí, za ten nám postačí nová 4,5 voltová baterie.

Foto
Jak tedy budeme postupovat. Podle obrázku zapojíme integrovaný obvod. Začneme s hradlem AND a tedy s 74LS08. Vývod 14 připojíme na plus, vývod 7 na mínus. To je dobré si zapamatovat. Pak připojíme k vývodu 3 jeden kontakt rezistoru a druhý k LED diodě. Vývod 3 je den ze čtyř výstupů hradel AND uvnitř integrovaného obvodu. Druhý kontakt LED diody připojíme na mínus a můžeme tedy začít s testováním. Vývody 1 a 2 jsou vstupy hradla, které budeme podle pravdivostní tabulky členu AND připojovat buď na plus (1), nebo na minus (0).
Logická úroveň výstupu, který je v tabulce označen Y je v našem zapojení indikovám LED diodou. Log.1 – svítí, log.0, nesvítí. Pokud jsme vše dobře zapojily, měla by led dioda svítit, pouze tehdy, budou li oba vstupy hradla napojeny na plus. Tímto zapojením jsme si tedy ověřili činnost hradla AND. Při testování hradla NAND stačí pouze vyměnit integrovaný obvod 74LS08 za 74LS00 ( obsahuje čtyři hradla NAND) a také postupovat podle tabulky.
Přístě si popíšeme postup ověření funkce s hradly OR a NOR.