Číslicová technika - XXVII

Sdílej
 
Minulý díl jsme zasvětili teoretickému popisu činnosti čítače BCD. Dnes si činnost čítače BCD ověříme v praxi na našem zapojení. Co tedy budeme potřebovat. Jako testovaný BCD čítač použijeme obvod 74LS190. Dalšími potřebnými součástkami stejně jako v předchozích dílech budou čtyři Led diody, čtyři rezistory 100Ohmů a jeden rezistor 390Ohmů. Dále pak jako vždy nepájivé kontaktní pole, pár kousků tenkého, plného drátu na propojky a náš univerzální zdroj.

Čítače BCD, pokus s 74LS190

Minulý díl jsme zasvětili teoretickému popisu činnosti čítače BCD. Dozvěděli jsme se, že tyto čítače, pracují ve své podstatě stejně jako čítače binární, ovšem jen s tím rozdílem, že čítají pouze do dekadického čísla 9, které odpovídá binární kombinaci 1001 a poté jim nezbývá nic jiného, než se vrátit zpět k číslu 0. Slouží tedy pro čítání jen deseti impulsů pro které používají binární kombinace 0000 až 1001 a mohou tak pouze vyjádřit dekadická čísla 0 až 9. To jen pro zopakování.
Dnes si činnost čítače BCD ověříme v praxi na našem zapojení. Co tedy budeme potřebovat. Jako testovaný BCD čítač použijeme obvod 74LS190. Dalšími potřebnými součástkami stejně jako v předchozích dílech budou čtyři Led diody, čtyři rezistory 100Ohmů a jeden rezistor 390Ohmů. Dále pak jako vždy nepájivé kontaktní pole, pár kousků tenkého, plného drátu na propojky a náš univerzální zdroj.

Foto
Integrovaný obvod 74LS19, by jste v katalogu nalezli pod označením vratný BCD čítač s předvolbou. Má nejen sériový vstup impulsů, ale také čtyři vstupy paralelní, které jsou na našem obrázku označeny In0 až In3 a které slouží pro uložení libovolného čísla, od kterého má čítač začít počítat, proto také v označení ta předvolba. Můžete si předvolit počáteční stav čítače před příchodem prvního impulsu. Další vlastností, která je obsažena i v označení je možnost volby směru čítání. Nahoru, nebo dolů. Směr je zvolen nastavovacím vstupem U/D. Je-li na tento vstup přivedena log. 1 čítač čítá dolů , je-li však na tomto vstupu log. 0 směr čítání se otočí a čítač čítá nahoru.
Foto
Teď už k vlastnímu zapojení. Nejprve umístěte integrovaný obvod do pokusného pole, poté připojte k jeho čtyřem výstupům ledky s předřadnými 100Ohmovými rezistory a druhý kontakt diod připojte k mínusu. Sériový vstup hodinových impulsů CK propojte zatím přes 390Ohmový rezistor k mínusu a také ke zdroji frekvence. K mínusu také připojte vstup CE. Ke kladnému pólu naopak připojte vstup předvolby čítání U/D. Čítač tak bude čítat nahoru od nuly do čísla devět. Nezapomeňte také připojit napájení integrovaného obvodu (vývody 8 a 16)
Jestli že vše máte nastavte na zdroji nejmenší frekvenci a připojte napájení. Čítač by měl začít vzestupně čítat a na jeho výstupech, jejichž logické úrovně indikují ledky (0 – nesvítí, 1 – svítí) by se mněly objevovat čísla 0 až 9 v binární čtyřbitové podobě, které by měly odpovídat binárním kombinacím v tabulce pro výstupy BCD čítače.
Dnes jsme si tedy v praxi ověřili činnost čítače BCD a příště si něco povíme o čítačích označovaných jako modulo-n.