Číslicová technika - XXVIII

Sdílej
 
Jak již víme z minulých dílů, můžeme čítače mimo jiné rozdělit na čítače označované jako binární, které dokáží čítat od nuly do čísla patnáct a na takzvané čítače BCD, které čítají pouze do dekadického čísla devět. Další skupinou jsou čítače modulo n, o kterých se budeme bavit dnes.

Čítače modulo n.

Jak již víme z minulých dílů, můžeme čítače mimo jiné rozdělit na čítače označované jako binární, které dokáží čítat od nuly do čísla patnáct a na takzvané čítače BCD, které čítají pouze do dekadického čísla devět. Další skupinou jsou čítače modulo n, o kterých se budeme bavit dnes.
Někdy je v číslicové technice potřeba čítač, který má na rozdíl od čítače binárního, nebo BCD, jiný počet stavů a u kterého je tento počet stavů možno volit podle nastavení. Tento univerzální čítač se právě označuje jako čítač modulo n, kde písmeno n nahrazujeme počtem stavů. BCD čítač by jsme tak například mohli označit za čítač modulo deset.

Foto
Zatímco některé z integrovaných obvodů mají modul čítače přímo určen, některé jako například 74193 jsou mnohem složitější a umožňují modul čítání nastavit. Dalším znakem složitějších čítačů modulo n bývá také možnost volby směru čítání.
S 74HC193 se dnes seznámíme jen teoreticky, vlastní pokus s ním si necháme až na příště.
Pomocí tohoto integrovaného obvodu můžeme pohodlně zvolit modul 1 až 15. Ptáte se jak? K tomu slouží paralelní nastavovací vstupy D0 až D3. K nim přivedeme do binární informace převedené číslo námi zvoleného modulu. Budeme-li například potřebovat čítač modulo 5, přivedeme na tyto čtyři nastavovací vstupy binární informaci ve tvaru 1010, která odpovídá dekadickému číslu 5 převedenému do binárního tvaru. To by samo osobě však nestačilo, po přivedení této binární kombinace na nastavovací vstupy je ještě třeba pro zapsání daného modulu do klopných obvodů přivést impuls do vstupu PL. Poté, je modul čítání zaznamenán, například do té doby, než je celý obvod, tedy jeho jednotlivé klopné obvody vynulovány pomocí vstupu R – reset, nebo dokud není kupříkladu odpojeno napájení.
Další vlastností tohoto čítače je volitelný směr čítání. Pomocí dvou vstupů hodinových impulsů, může buď čítač s každou náběžnou hranou hodinového impulsu svůj obsah zvětšovat, nebo naopak zmenšovat. Zvětšováním, nebo zmenšováním obsahu se rozumí přičítání, nebo odečítání k čísla jedna k číslu uloženému v klopných obvodech. Samozřejmě, že vše se provádí s čísli binárními a nikoliv s dekadickými.
Příště si princip čítače modulo n reprezentovaným obvodem 74193 ukážeme na jednoduchém zapojení.