Číslicová technika - XXXIII

Sdílej
 
Dnes se budeme věnovat tématu děličů kmitočtu, neboli děličů frekvence. Možná že se vám toto téma nebude zdát příliš příbuzné s čítači, kterými jsme se zabývali v předešlých dílech, ale opak je pravdou.

Děliče kmitočtu.

Dnes se budeme věnovat tématu děličů kmitočtu, neboli děličů frekvence. Možná že se vám toto téma nebude zdát příliš příbuzné s čítači, kterými jsme se zabývali v předešlých dílech, ale opak je pravdou. Nejprve si ujasníme k čemu jsou vlastně děliče frekvence dobré. Jak již víme nejen z teorie, ale také i z praktických pokusů potřebujeme většinou zdroj nějakého hodinového signálu. Tento periodický signál přivádíme například na vstup čítače, kde s nám sloužil jako zdroj impulsů, které čítač počítal v našem pokusu, nebo ho můžeme použít k řízení klopných obvodů. V číslicové technice by jsme se bez obdélníkového signálu různé frekvence – kmitočtu prostě neobešli.
Existuje několik způsobů jak takovýto signál vyrobit. Astabilní klopný obvod, obvod NE555 zapojený v astabilním režimu, krystalový oscilátor, integrované oscilátory a mnoho jiných způsobů.
Způsob výroby již tedy známe. Tyto zapojení nám však dovedou dodávat pouze signál o jedné frekvenci, případně signál jehož frekvenci jsi můžeme libovolně měnit například potenciometrem. V praxi však ale někdy potřebujeme signálů o rozdílné frekvenci několik a to v jednom časovém okamžiku. Řízení potenciometrem tedy vypadává ze hry a je nepoužitelné. Řešením tohoto problému jsou právě děliče kmitočtu. Díky nim můžeme získat v jednom časovém okamžiku několik signálů s různým kmitočtem – frekvencí a to za použití pouze jednoho generátoru hodinového (obdélníkového) signálu.
Za nejpřesnější generátory hodinového signálu jsou považovány krystalové oscilátory. Mají však jednu nevýhodu. Oproti oscilátorům sestaveným například z obvodu NE555 dodávají většinou signál o frekvenci několika kHz, dokonce i MHz. Pro naše amatérské účely je signál o takto vysoké frekvenci prakticky nepoužitelný. Musíme jeho frekvenci tedy snížit.
Na obrázku naleznete blokové schéma příkladu zapojení generátoru který pracuje a tedy vyrábí signál o frekvenci 100Hz spolu se dvěma děliči, ze kterého tak vlastně můžeme odebírat tři různé frekvence.
První vývod je hned mezi výstupem generátoru a vstupem do prvního děliče, dělič deseti. Na tomto vstupu je signál 100Hz vytvořený generátorem. Druhý výstup je mezi děličem prvním a druhým a na něm můžeme odebírat signál pouze 10Hz. Je to tak díky tomu, že první dělič nám signál do něho vstupující vydělil deseti. Pokud budeme pokračovat dále dostaneme se k výstupu třetímu, který je za děličem druhým – dělič pěti a na něm se nám objevuje signál o frekvenci pouhých 2Hz. Opět je to tak díky tomu, že čítač vydělil signál do něj vstupující, který byl už tentokrát pouze 10Hz pěti a získali jsme tak další rozdílnou frekvenci.
Obecně existuje několik variant jak dělič realizovat. Je možno použít například klopný obvod, který se používá zejména pro dělič dvěma, nebo klidně i čítač. V praxi si tento pokus s použitím čítače ověříme v příštím dílu.