Číslicová technika - XXXVII

Sdílej
 
Minule jsme si v našem seriálu prakticky ověřovali princip činnosti dekodéru BCD na kód 1 z 10. Dnes si prověříme činnost dekodéru binárního na kód 1 z 16. Vlastností tohoto obvodu je schopnost dekódovat přivedené binární číslo a aktivovat vždy jeden ze svých výstupů, přesně podle přivedeného kódu.

Číslicové dekodéry, dekodér bin. / 1 z 16.

Minule jsme si v našem seriálu prakticky ověřovali princip činnosti dekodéru BCD na kód 1 z 10. Dnes si prověříme činnost dekodéru binárního na kód 1 z 16. Jen pro zopakování si připomeneme činnost dekodéru BCD/ 1 z 10. Vlastností tohoto obvodu je schopnost dekódovat přivedené binární číslo a aktivovat vždy jeden ze svých výstupů, přesně podle přivedeného kódu.
Dekodér bin./1 z 16 se od obvodu předešlého svou činností nijak neliší. I jeho úkolem je dekódovat informace přivedené v binární podobě (jedničky a nuly) a aktivovat příslušný výstup.

Foto
Pro svůj chod však používá čítač binární a ne BCD jako dekodér předešlý. Díky této změně tak může ovládat více výstupů. Přesněji řečeno 16, což je naprosto logické a plně to odpovídá možnostem jednoho binárního čítače. Ten dokáže po přivedení hodinového signálu vygenerovat binární čísla v dekadické podobě od 0 po 15, tedy celkem 16.
Co tedy budeme potřebovat. Jako vždy nepájivé pole, univerzální zdroj, 16 LED diod, stejný počet 100Ohmových rezistorů, 7493, který tentokrát použijeme jako binární čítač, 74154 jako dekodér bin/1 z 16 a drátové propojky.
Schéma zapojení naleznete na obrázku. Pokud budete postupovat přesně podle něj mělo by vše fungovat na první pokus.
Jestliže máte vše zapojeno a překontrolováno připojte ke vstupu čítače zdroj hodinového signálu (kontakt 14, 7493) a přiveďte napájecí napětí ze svorek zdroje. Na generátoru nastavte co nejmenší možnou frekvenci a pozorujte co se bude dít.
LED diody se budou jedna za druhou rozsvěcovat a zhasínat, stále dokola z jedné stany na druhou a zase znovu stejně tak jako u pokusu minulého. To přesně podle toho jak čítač generuje adresy na svých výstupech a dekodér je dekóduje a aktivuje vždy jeden ze svých výstupů. Aktivovaný výstup má vždy log. úroveň 0 a ostatní výstupy jsou mezitím v log. úrovni 1.
Dnes jsme si tedy v praxi ověřili činnost dekodéru binárního na kód 1 z 16. Příště si ukážeme jak takový dekodér případně rozšířit o další výstupy.