Číslicová technika - 55

Sdílej
 
Dnes si v praxi vyzkoušíme další z multiplexerů a sice obvod 74152. Oproti předchozímu, je tento vyráběn v menším pouzdru a dokáže pracovat jen s osmi vstupy, z nichž je vždy jeden propojen s výstupem. To jaký to bude určují jako i v minulém případě adresové vstupy označené jako A0 až A2. Kombinací proměnných řídíme přepínaní mezi jednotlivými vstupy.

Multiplexery & demultiplexery - obvod 74152.

Minule jsme si teoreticky ověřili činnost obvodu 74150. Dnes si v praxi vyzkoušíme další z multiplexerů a sice obvod 74152. Oproti předchozímu, je tento vyráběn v menším pouzdru a dokáže pracovat jen s osmi vstupy, z nichž je vždy jeden propojen s výstupem. To jaký to bude určují jako i v minulém případě adresové vstupy označené jako A0 až A2. Kombinací proměnných řídíme přepínaní mezi jednotlivými vstupy.
Datové vstupy jsou prezentovány jako D0 až D7 a adresové vstupy jako A0 až A2. Výstup je označen jako Y. Oproti předchozímu obvodu není tento vybaven blokovacím vstupem E.
Jako příklad použití multiplexerů jsme si minule uvedli elektronické potenciometry, kde jsou na vstupy propojeny rezistory v rozmezí určitých hodnot a pomocí adres je řízena velikost odporu, který se klade do cesty zvuku a mění se tím hlasitost na výstupu.

Foto
Co tedy dnes budeme potřebovat. Nepájivé pole, drátové propojky, zdroj, LED diodu, rezistor 100Ohmů a pochopitelně obvod 74152.
Schéma zapojení naleznete jako vždy na obrázku. Pokud budete při zapojování pečlivý, mělo by vše fungovat na první pokus.
Princip vlastního pokusného zapojení se nijak neliší od předchozího dílu. Přivedením patřičné adresy v binární podobě - můžete tedy přivést hodnoty 0 až 7, tedy celkem osm, nastavíme jaký z oněch osmi vstupů bude propojen s výstupem Y a tedy s LED diodou. Ovšem s tou změnou, že informace na tomto výstupu, tedy přivedená k LED bude mít inverzní podobu. Tím se oba obvody shodují. Bude tedy negovaná - jestliže bude na vybraném vstupu log. 1, bude na výstupu log.0 a obráceně.
Ke vstupům přiřaďte v různém pořadí log. jedničky a nuly. Po té zkoušejte jednotlivé adresy a pozorujte zda bude LED svítit, či ne a zda souhlasí logická úroveň vybraného vstupu s tím, jak reaguje dioda.
Dnes jsme si tedy v praxi ověřili princip obvodu 74152. Příště budeme v pokusech s multiplexery pokračovat na dalším pokusném zapojení.