Číslicová technika - 60

Sdílej
 
Dnes se budeme zabývat dalším obvodem a to sice 74157. Ve svém šestnáctipinovém pouzdru ukrývá čtveřici dvojitých multiplexerů se společným výběrem vstupu a společným blokováním. Princip jeho činnosti je velice jednoduchý.

Multiplexery & demultiplexery – obvod 74157.

Dnes se budeme zabývat dalším obvodem a to sice 74157. Ve svém šestnáctipinovém pouzdru ukrývá čtveřici dvojitých multiplexerů se společným výběrem vstupu a společným blokováním. Princip jeho činnosti je velice jednoduchý. Výstupy jsou jako vždy označeny písmeny Y, vstupy písmeny A a B. Vstup výběru je označen jako S a vstup pro blokování celého obvodu jako E. Stejně jako i v předešlých případech, mají data na výstupech inverzní podobu oproti datům vstupním. Bude-li tedy na vybraném vstupu log. 1, bude na výstupu log. 0 a obráceně. To jaký vstup daného multiplexeru bude propojen na výstup, určuje logická úroveň na vstupu S. Jestliže na něj bude přivedena log.0, bude připojen vstup A. Pokud nastane případ opačný a na vstupu S bude log.1, bude připojen vstup druhý, tedy B.
Blokovací vstup E slouží k zablokování celého obvodu a pokud obvod přejde do tohoto stavu, budou na všech jeho čtyřech výstupech logické nuly. Bez ohledu na to, které vstupy budou vybrány a jaká bude jejich logická úroveň.
Co tedy budeme potřebovat: nepájivé pole, drátové propojky, zdroj napětí, čtyři LED diody spolu s předřadnými rezistory 100Ohmů a obvod 74157.
Jako vždy je schéma na obrázku a je opět velice jednoduché. Při zapojování postupujte pečlivě a pokud budete precizní, mělo by vše fungovat na první pokus bez jakýchkoliv potíží.
Princip činnosti obvodu a tedy zapojení jsme si již vysvětlili v začátku a nebudeme tedy zabředávat do detailů. Jako obvykle půjde o prověření funkce obvodu.
Na jedné straně zde máme čtveřici výstupů a na straně druhé osm vstupů a dva nastavovací vstupy. Jeden pro zablokování obvodu a druhý pro volbu daného vstupu. Při testování si počínejte tak, že zkoušejte různé kombinace na vstupech a pozorujte výstupy. Také měňte to, které ze vstupů budou propojeny na výstup. Opět nezapomeňte na to, že výstupy mají oproti vstupům inverzní podobu.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost další ho z obvodů a to sice 74157. Příště budeme v pokusech s multiplexery a demultiplexery pokračovat dále.