Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC (7.)

Sdílej
 
Vítejte v Památníku národního písemnictví, oddělení ABC mladých techniků a přírodovědců:-). Předchozí návštěva (před medailonem R. Vyškovského) nám přiblížila start nové autorské dvojice tvořené Václavem Šorelem a Františkem Kobíkem, kteří začali publikovat v ABC své vcelku jednoduché "experimentální" modely počínaje 15. ročníkem. Na konci tohoto ročníku se v ABC objevilo ještě jedno nové autorské jméno: Ladislav Müller.

Přichází Ladislav Müller (1971-72)

Vítejte v Památníku národního písemnictví, oddělení ABC mladých techniků a přírodovědců:-). Předchozí návštěva (před medailonem R. Vyškovského) nám přiblížila start nové autorské dvojice tvořené Václavem Šorelem a Františkem Kobíkem, kteří začali publikovat v ABC své vcelku jednoduché „experimentální“ modely počínaje 15. ročníkem. Na konci tohoto ročníku se v AkoBC objevilo ještě jedno nové autorské jméno: Ladislav Müller.

Foto
Když čtenáři otevřeli 3.5.1971 nové ábíčko č. 17 / roč. 15, našli zde další z řady oblíbených a roztomilých autoveteránů. Těch do této chvíle vyšlo v ABC již devět a všechny vzešly z tvůrčí kanceláře Pavel Blecha – Richard Vyškovský (viz 4. díl našeho povídání). Ovšem tento nový veterán, sportovní Bentley „Speed Six“ z r. 1929, nakreslil nový autor, Ladislav Müller. Vůz je nakreslen velmi podobným stylem, jaký přinesli do ABC pánové Blecha a Vyškovský, v obdobném měřítku (cca 1:40) a s obdobnými tvarovými prvky. Je zpracován na jedné straně A4 a je složen z 23 číslovaných dílů (46 fyzických). Návodná kresba je vytvořena podobně jako u Blechy a Vyškovského v pravoúhlém promítání. L. Müller se rovněž inspiroval, pokud jde o autorské kódování modelů – první Bentley má výmluvnou SPZ: ML-01 00.
Kresba L. Müllera není ovšem tak jemná a filigránská, což se projevilo ještě více v dalších letech a což způsobilo nižší oblíbenost modelů tohoto autora mezi modelářským lidem. Zvláště pozdější modely L. Müllera se jeví jako poněkud odbyté a triviální, a proto se s nimi prakticky nesetkáváme na modelářských akcích. Ale i L. Müller uměl zkonstruovat na svou dobu solidní modely – viz dále.

Tím zvolna opouštíme 15. ročník ABC, který byl na autoveterány bohatý, podobně jako ročník 13. – v obou jich vyšlo pět. Zmiňme ještě jednu malou vydavatelskou zajímavost: V 15. ročníku vyšly čtyři autoveterány ve čtyřech číslech ABC v řadě za sebou (č. 16 až 19) – výše uvedený Bentley a tři vozy pánů Blechy a Vyškovského. V původní řadě autoveteránů poté pokračuje, nikterak intenzívně, již jen L. Müller.

16. ročník ABC – autorské karty rozdány

Šestnáctý ročník ABC (1971-72) se opět, a naposledy, vcelku neliší od předchozích ročníků – stejný rozsah (24 stran včetně obálky + všité ABC do kapsy s románem na pokračování), stejná cena (2 koruny – také naposled), stejný jeden dvojlist z pevnějšího papíru pod obálkou, na kterém vycházejí mj. vystřihovánky. Ani v 16. ročníku nevycházejí papírové modely v každém čísle ABC – střídají se občas s kartičkami Atlasu ABC. V tomto ročníku se stabilizuje standardní trojice autorských kanceláří, se kterou se budeme v ABC potkávat po mnoho let: Blecha-Vyškovský, Šorel-Kobík a L. Müller.
Foto
Je to právě Ladislav Müller, kdo otevírá v čísle 2 / roč. 16 (vyšlo 16.9.1971) novou vystřihovánkovou sezónu, a sice opět autoveteránem - zeleným Lea-Francis Coventry z r. 1928. Úvodní řada veteránů tohoto autora, navazující na uzavřenou sérii vozů P. Blechy a R. Vyškovského, vypadala takto:

Název modelu Kód Vyšlo v ABC Datum vydání

1. Bentley z r. 1929 ML-01 00 č. 17 / roč. 15 3.5.1971
2. Lea-Francis Coventry z r. 1928 ML-02 00 č. 2 / roč. 16 16.9.1971
3. Peugeot z r. 1907 ML-04 00 č. 19 / roč. 16 9.6.1972
4. Alvis z r. 1928 ML-08 00 č. 14 / roč. 17 2.3.1973
5. Vauxhall – 1914 ML-12-00 č. 21 / roč. 17 7.7.1973

Foto
Listujme dál 16. ročníkem. Pestrý a členitý, a tudíž dosti atraktivní model se L. Müllerovi vydařil v podobě slavného italského historického dvojplošníku Savoia-Verduzio-Ansaldo (S.V.A.), který vyšel na pokračování ve dvou číslech ABC – č. 11 a 12 / roč. 16 (11.-25.2.1972). Měřítko modelu není uvedeno, ale je cca 1:48. U návodu nechybí stručná historie letounu a jeho technické údaje. Model je složen ze 33 dílů. Autor se neubránil evidenční pečlivosti a svůj kód ML-03 vyvedl ne příliš vhodně na směrové kormidlo. Přesto, že kresbě L. Müllera by neuškodila kapka rýsovačské pečlivosti navíc, máme před sebou zajímavý a běžně neviděný model.

Ve stejném duchu, tedy členitý, relativně rozsáhlý a pohledný, vytvořil L. Müller závěrečný model 16. ročníku. Je jím legendární karavela flotily Kryštofa Kolumba, Pinta (kód ML-05). Vyšla na sklonku prázdnin roku 1972 také ve dvou číslech ABC – č. 23 a 24 (15.-31.8.1972). Atraktivní trojstěžník v přibližném měřítku 1:160 se skládá ze 38 číslovaných papírových dílů (tj. 68 fyzických) včetně stojanu ze stylizovaného dřeva. Návodná kresba obsahuje celkový nárys a 3 detaily lodi v šikmém pohledu. Nechybí podrobná perokresba lodi (nárys) se zakresleným lanovím, které tak lze modelářsky vypracovat. Čtenáři ABC vědí, že právě tento model vychází po 32 letech právě nyní v reedici, v aktuálním čísle 21/49, v citlivé grafické úpravě Michala Dudáše (originál kresby není k dispozici).

Samotná osoba L. Müllera je zahalena závojem času. Dle slov pamětníků z ABC to byl nenápadný člověk, voják z povolání či dokonce pracovník tehdejšího ministerstva obrany. Jeho styl kresby bohužel nepozvedl českou vystřihovánku na novou kvalitativní úroveň, i když s ABC externě spolupracoval 10 let a vytvořil 36 modelů, z toho 11 autoveteránů, 10 historických letadel a 6 plavidel.
Foto
V příštím povídání se podíváme na tvorbu dalších, již zavedených autorů v 16. ročníku ABC. Předtím si ale všimněme čísla 19 – na obálce je barevná fotografie velmi členité a pestré papírové parní lokomotivy. Jejím autorem je pan Miloš Kánský z Prahy-Žižkova. Na straně 4 tohoto ABC je článek Martina Pilného Kouzlo starých mašinek o tomto fandovi železnice, který stavěl parní lokomotivy vlastní konstrukce dle svého archívu obrázků těchto krásných strojů. K článku jsou připojeny barevné fotografie, na kterých vidíme pana Kánského při stavbě a také několik výsledných modelů. Nutno říci, že lokomotivy jsou velmi členité, propracované, krásně barevné a honosné a stojí na solidních podstavcích s kouskem modelové železnice. Snad by to chtělo jen trochu retuše hran, ale možná se mýlím při pohledu na ne moc kvalitně vytištěné fotografie. Důchodce pan Kánský měl v době vzniku článku (1972) už 69 let. Dnes by měl tedy 101 let. Starý pán zřejmě mezi námi již není, ale existují někde u jeho rodiny jeho unikátní modely? Rozlučme se tedy pro dnešek výrokem pana Kánského, který je zvěčněn na obálce onoho ABC: „Jakápak věda. Vždyť všechno dělám z papíru. A toho mám stále plnou krabici.“