Číslicová technika - 84

Sdílej
 
Dnes začneme s praktickým zapojením paměti z minulého dílu. Jak jsme si o řekli o obvodu 74186 jedná se o programovatelnou paměť ROM s kapacitou 64 x 8 bitů, nacházející se v 24pinnovém pouzdru. Popsali jsme si také stručný postup při jejím programování. Zbývá tedy jen teorii převést do praxe.

Naprogramování PROM 74186.

Dnes začneme s praktickým zapojením paměti z minulého dílu. Jak jsme si o řekli o obvodu 74186 jedná se o programovatelnou paměť ROM s kapacitou 64 x 8 bitů, nacházející se v 24pinnovém pouzdru. Popsali jsme si také stručný postup při jejím programování. Zbývá tedy jen teorii převést do praxe.

Foto
Nejprve si před zapojením schématickým s konkrétními součástkami, uvedeme zapojení blokové. To nám poslouží pro lepší charakteristiku všech obsažených částí, bloků, které se budou na programování podílet.
Jedním z nejdůležitějších je blok napájecí. Ten je potřeba jak při čtení, tak při zápisu do paměti. Pře čtení bychom mohli použít náš univerzální zdroj, jelikož paměť potřebuje, stejně jako všechny obvody TTL napájecí napětí 5V. Při zápisu by nám však toto napětí nestačilo. Jak víme již z minula, kdy jsme si stručně popisovali postup při programování, je třeba zvýšit napájecí napětí na 10V. Pro toto zapojení tedy použijeme nový zdroj napětí, který bude schopen dodávat 5 i 10 voltů. Jeho schéma zapojení, stejně jako i zapojení kompletní si ukážeme až příště.
Zdroj tedy máme. Dále potřebujeme nějaký generátor adresy. Ten realizujeme stejně jako i v předešlých případech pomocí DIP spínačů a několika rezistorů. Adresu tedy budeme nastavovat ručně.
Dále potřebujeme nastavit programovaná data. Jak již víme, lze vždy programovat jen jeden bit dané adresy. To nám však nevadí a opět můžeme pro tento účel použít DIP spínače.
Výstup bitu, který má mít po naprogramování log. hodnotu 1 připojíme pomocí daného spínače na GND, zatímco ostatní datové vstupy budou v log. 1, tedy připojeny na Ucc.
Posledním blokem, který se bude podílet na programování je zdroj impulsů. Pomocí něj budeme provádět vlastní programování. Potřebujeme vždy impuls o délce trvání 1ms, který bude mít po tuto dobu logickou úroveň 0 a který musíme přivést na negovaný vstup E. Tento úkol svěříme velice známému obvodu NE555, který nám takovýto impuls vždy vyrobí.
Tím jsme čerpali všechny potřebné bloky pro stanovený úkol, který dokončíme příště.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz