Číslicová technika - 85

Sdílej
 
Dnes provedeme již vlastní programování paměti PROM 74186. Blokové zapojení z minula nahradíme zapojením schématickým s konkrétními součástkami, které opět propojíme na nepájivém pokusném poli. Oproti jiným pokusům dnes budeme potřebovat daleko více součástek, které nám musí nahradit i náš univerzální zdroj, jelikož pro programování dané paměti potřebujeme napájecí napětí dvou napěťových úrovní pěti a deseti voltů.

Programování PROM 74186.

Dnes provedeme již vlastní programování paměti PROM 74186. Blokové zapojení z minula nahradíme zapojením schématickým s konkrétními součástkami, které opět propojíme na nepájivém pokusném poli. Oproti jiným pokusům dnes budeme potřebovat daleko více součástek, které nám musí nahradit i náš univerzální zdroj, jelikož pro programování dané paměti potřebujeme napájecí napětí dvou napěťových úrovní pěti a deseti voltů.
Co tedy dnes budeme potřebovat. Nepájivé pole, drátové propojky, obvody NE555, 74186, 7810, 7805, elektrolytické kondenzátory s kapacitou 1, 10 a 100uF. Dále pak dvě baterie s napětím devíti voltů a jedno miniaturní tlačítko.

Foto
Podrobný rozbor celého schématu je více než zbytečný, proto si podrobněji popíšeme pouze netypický napájecí zdroj a generátor programovacího impulsu. Zdroj je primárně tvořen pomocí dvou devíti voltových baterií zapojených do série. Tím získáme napětí rovných 18ti voltů. Pro pokusné zapojení však potřebujeme napěťové úrovně 5 a 10 voltů. Pro snížení na požadované hodnoty použijeme dva integrované stabilizátory napětí 7805 a 7810, z jejichž výstupů pak budeme odebírat již pouze potřebných 5 a 10 voltů.
Druhou netypickou částí v zapojení ze zdroj programovacího impulsu. Tento blok je tvořen pomocí obvodu NE555 zapojeném v astabilním režimu. Po stlačení tlačítka ZÁPIS, vyšle obvod do paměti impuls aktivní v log. nule o délce trvání jedné milisekundy.
Vše potřební tedy již máme a nezbývá nic jiného než součástky propojit na pokusném poli a naprogramovat nějakou informaci.
Postup při programování je takovýto:

1. Nejprve se nastaví adresa kterou chceme naprogramovat.
2. Výstup bitu, který má mít po naprogramování log. hodnotu 1 připojíme na GND (ostatní musí být v log. nule) a zvýšíme napájecí napětí celého obvodu Ucc z 5 na 10V.
3. Na vstupy E přivedeme stačením tlačítka ZÁPIS programovací impuls o šířce 1 ms, který bude mít po tuto dobu logickou úroveň 0 a pomocí něj dojde k zapsání dané informace do paměti. Dojde k přerušení drátové propojky.

Tím je naprogramován jeden bit dané adresy. Dále můžeme pokračovat v programování bitu dalšího, nebo přejít na další adresu v paměťové matici. Příště si ukážeme pokusné zapojení s obvodem dalším.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz