Číslicová technika - 86

Sdílej
 
Minulý díl byl věnován pokusnému zapojení s obvodem 74186. Dnes budeme pokračovat v teoretických poznatcích a popíšeme si obvod další. Tím dnešním bude obvod 74187. Od svého předchůdce z minulých dílů se liší především velikostí své paměťové matice a počtem vývodů pouzdra ve kterém je umístěn.

ROM 74187

Minulý díl byl věnován pokusnému zapojení s obvodem 74186. Dnes budeme pokračovat v teoretických poznatcích a popíšeme si obvod další. Tím dnešním bude obvod 74187.
Od svého předchůdce z minulých dílů se liší především velikostí své paměťové matice a počtem vývodů pouzdra ve kterém je umístěn.
Oproti 74186 má dnešní obvod kapacitu paměti 256 x 4 bity, čemuž odpovídá i větší počet adresových vstupů a menší počet výstupů datových, které jsou určeny pro čtení vlastní binární informace. Adresové vstupy jsou označeny jako A0 až A7 a datové výstupy jako Q0 až Q3.
Důležitou vlastností, je také to, že se programování tohoto obvodu provádí již při výrobě a v běžné praxi se s ním tak v nenaprogramovaném stavu nesetkáme. Tato vlastnost je stejná jako i u obvodu 7488, který jsme si uvedli již dříve.

Foto
I v dnešním případě se tedy jedná o maskou programovatelnou paměť ROM, kterou tak můžeme například nalézt na plošných spojích v různých aplikacích, kde plní rozličné úkony.
Z hlediska programování je tedy pro nás nezajímavá, pokud by jste se s ní však někde setkali a chtěli by jste zjistit jaký program, nebo jednodušeji jaká binární informace je naprogramována z výroby na dané adrese, uvedeme si podmínky za kterých paměť zobrazí svůj obsah na výstupech.
Pokud pomineme napájecí napětí Ucc +5V a nastavenou konkrétní adresu, je třeba ještě nastavit logickou úroveň 0 na obou negovaných vstupech E. Pro jinou kombinaci logických úrovní je celý obvod blokován a informace zaznamenaná na nastavené adrese se nezobrazí.
Příště budeme pokračovat v programování s dalším obvodem. Konkrétně to bude 74188.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz