Číslicová technika - 90

Sdílej
 
Problematika programování polovodičových pamětí je obecně velice rozsáhlou kapitolou. V našem seriálu jsme ze zatím zabývali pouze jednoduchým programováním pamětí RAM a PROM. Vždy jsme si ukázali jednoduché zapojení, které splnilo požadovanou funkci a umožnilo tedy naprogramovat daný obvod a tím jsme si tak mohli ověřit jeho činnost.

Programování EPROM v domácích podmínkách.

Problematika programování polovodičových pamětí je obecně velice rozsáhlou kapitolou. V našem seriálu jsme ze zatím zabývali pouze jednoduchým programováním pamětí RAM a PROM. Vždy jsme si ukázali jednoduché zapojení, které splnilo požadovanou funkci a umožnilo tedy naprogramovat daný obvod a tím jsme si tak mohli ověřit jeho činnost. U skupiny pamětí EPROM a později i EEPROM však takové jednoduché zapojení postačovat nebude.
Veliká variabilnost a také velká kapacita paměťové matice jsou u těchto pamětí vykoupeny o něco složitějším procesem vlastního programování.
Jednotlivé postupy programování mají své specifické úkoly, které je třeba pro zdárný výsledek dodržet.

Foto
Asi nejpatrnější odlišností od programování RAM a PROM, které jsme si uvedli je značně větší velikost programovacího napětí. Místo zvýšení napájecího napětí z 5ti voltů na deset, které bylo nutné provést při programování 74188, je pro naprogramování paměti EPROM, která může být zastoupena například obvodem 27C256 potřeba programovací impuls o napěťové úrovni pohybující se okolo 20ti voltů. Napájecí napětí se zde nemění a jeho velikost je pět voltů.
To je jen jedna z podmínek, které je nutné dostát pro úspěšné naprogramování.
Tento problém řeší profesionální programátory. Na druhou stranu je třeba podotknout, že pouhý programátor nestačí. Pokud pomineme potřebu počítače s volným LPT portem, je zapotřebí i konkrétní program, nejlépe od výrobce programátoru. Cena se tak vyšplhá do ne moc sympatických částek.
Pro amatérskou činnost, kdy si chceme naprogramovat jednoduchou věc, která bude obsažena na pár adresách je však možné použít variantu jinou. Programátor který nebude závislý na PC a tudíž ani na nějakém programu bez kterého nefunguje.
Řešení je to velice jednoduché a hlavně o poznání levnější, než profesionální výrobek a svůj účel splní naprosto stejně.
Příklad takového ručního programátoru je na fotografii. Jak je patrno, je určen pro paměti 27C256 a 512. Dále jsou zde pak spínače pro nastavení adresy a dat, která se mají na tuto adresu zaznamenat. Po stlačení spínače MEM jsou pak tyto data zaznamenána a může se pokračovat další adresou. Tento programátor dokáže nejen data zapisovat, ale i je z paměti číst. Volba módu čtení nebo zápisu se provádí posledním přepínačem. WRITE - zápis, READ – čtení.
Příště se podíváme na tento programátor blíže a vysvětlíme si jak vlastně funguje.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz