Číslicová technika - 91

Sdílej
 
Jak jsme si slíbili na konci minulého dílu, budeme se dnes blíže zabývat vlastním programátorem pamětí EPROM. Princip jeho ovládání jsme si již osvětlili. Co se tedy nalézá uvnitř? V prvé řadě to je externí adaptér, který sníží síťové napětí 230V na 15V a ještě ho usměrní.

Programátor EPROM
Jak jsme si slíbili na konci minulého dílu, budeme se dnes blíže zabývat vlastním programátorem pamětí EPROM. Princip jeho ovládání jsme si již osvětlili. Co se tedy nalézá uvnitř?
Nejlépe bude asi začít zdrojem elektrické energie. V prvé řadě to je externí adaptér, který sníží síťové napětí 230V na 15V a ještě ho usměrní. Z 230V/50Hz vznikne tedy 15V stejnosměrných. Tato velikost napětí je už zcela bezpečná a plně postačující pro napájení vlastního programátoru. Uvnitř programátoru se s napětím provede několik věcí. V první řadě se nejprve sníží na napětí 12V a po té ještě na hodnotu 5V. Důvod těchto úprav je velice jednoduchý. Jelikož je programátor určen pro paměti typu 27C256 a 512, které jsou postaveny na koncepci obvodů TTL, je nutné zajistit jim stabilní napájecí napětí 5ti voltů. Druhá hodnota, tedy 12V, je zde potřeba pro programování. Programovací impuls, který musí mít nejen přesné parametry co se týče doby jeho trvání, také potřebuje určitou úroveň napětí. Tedy 12 voltů.

Foto
Další částí jsou vlastní spínače pro nastavení programovaných dat a adres. Konkrétně se jedná o jednoduché páčkové přepínače, kde je prostřední kontakt propojen vždy s danou adresou, nebo datovým vstupem/výstupem. Přepínače určené pro nastavení dat jsou propojeny k těmto kontaktům ještě přes polovodičové spínače. Ty jsou ovládány pomocí přepínače určujícího, zda se z paměti mají data číst, nebo se do ní mají data zapsat, READ/WRITE. V případě, že se mají data z paměti číst, odpojí tyto polovodičové spínače mechanické přepínače, které by jinak zkreslovaly vlastní logické úrovně výstupů.
Indikace toho, zda je na datovém výstupu, taktéž na adresovém vstupu log. jednička, nebo nula zobrazují LED diody, které se vždy nacházejí u každého z přepínačů a jsou napojeny na jejich prostřední kontakty. Posledním prvkem v zapojení, je vlastní zdroj programovacího impulsu. Ten je tvořen klasickým obvodem NE555, zapojeném v řízeném, režimu. Po stlačení tlačítka MEM se vždy zaktivuje obvod NE555 a vyšle do paměti, která má již nastavené datové a adresové vstupy, programovací impuls.
Funkce i zapojení programátoru jsou tedy velice jednoduché, což je dobrý předpoklad pro jeho stavbu.
Příště si ukážeme již vlastní schéma zapojení programátoru a popíšeme si postup jeho stavby.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz