Číslicová technika - 94

Sdílej
 
Další velice důležitou částí celého programátoru, je blok pro řízení zápisu a čtení, spolu s polovodičovými spínači a generátorem programovacího impulsu. Funkci polovodičových spínačů jsme si objasnili již dříve, dnes si tedy jen uvedeme konkrétní obvod.

Programátor EPROM - řízení zápisu a čtení, zdroj programovacího impulsu.

Další velice důležitou částí celého programátoru, je blok pro řízení zápisu a čtení, spolu s polovodičovými spínači a generátorem programovacího impulsu.
Funkci polovodičových spínačů jsme si objasnili již dříve, dnes si tedy jen uvedeme konkrétní obvod. V katalogu ho nalezneme pod označením 74641, nebo 645. V obou případech se jedná o oboustranný spínač, který dokáže najednou ovládat až osm datových vodičů a to bez ohledu na to, kde bude zdroj signálu. Spínač je totiž obousměrný.
Jeho řízení je obstaráno pomocí části pro určení, zda se bude z paměti číst, nebo se do ní budou data zapisovat. Této části se podrobněji věnovat nebudeme, jelikož si uvedeme zapojení zjednodušeného programátoru pouze pro jeden typ paměti, se kterou pak také budeme dále pokračovat v pokusech. Pokud by to přeci jen někoho zajímalo, je část určující zápis a čtení opatřena několika relátky, která jsou ovládána pomocí jednoho přepínače s označením READ/WRITE.

Foto
Další částí je zdroj programovacího impulsu. Tento impuls se musí vyznačovat přesnou dobou trvání a musí být aktivní v logické nule.
Pro jeho generování byl zvolen tradiční obvod NE555, zapojený v řízeném režimu. To znamená, že impuls se na výstupu tohoto obvodu objeví až po stlačení daného tlačítka. V našem případě se jedná o tlačítko označené jako MEM.
Aktivní doba trvání impulsu je maximálně 50ms (milisekund). Pro náš programátor jsme zvolili hodnotu 45ms. To jak bude výsledný impuls přesný, závisí na zvolených součástkách a jejich přesném nastavení. Pro obvod NE555, který má produkovat takovýto impuls je zapotřebí kondenzátor s kapacitou 10 mikrofaradů a rezistory s hodnotou odporu 714 a 6,5 kiloohmu. Vhodnější je použití potenciometrů, které se na tuto hodnotu přesně nastaví.
Stejně i jako pro předešlé bloky zapojení, není ani zde použit jakýkoliv plošný spoj. Při zapojování je však potřeba velká pečlivost u nastavování hodnot potenciometrů.
Příště budeme pokračovat ve schématu dále a popíšeme si, jaký je rozdíl v zapojení pamětí 27C256 a 512 a co z toho vyplývá pro náš programátor.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz