Hrajeme si s EPROM - 7

Hrajeme si s EPROM - 7
Sdílej
 
Dnes se budeme věnovat již druhému pokusnému zapojení. Cílem našeho pokusu, bude sestavit jednoduchý dekodér BCD kódu, pro buzení sedmisegmentového LED displeje. Srdcem celého zapojení bude opět svépomocí naprogramovaná paměť EPROM.

Jednoduchý dekodér BCD/7.seg.


Princip takového zapojení není nijak složitý a něčemu podobnému jsme se již věnovali v předešlém seriálu Číslicová technika.
Malé opakování však nikdy neuškodí. Úkolem dekodéru, jak již napovídá jeho název, je dekódování přivedené informace a její další zpracování do podoby, kterou je již člověk schopen pochopit a s kterou může dále pracovat. V našem konkrétním případě půjde o dekódování dekadického čísla zakódovaného do binární podoby a jeho zobrazení na LED displeji.
S tímto jednoduchým požadavkem se můžeme v číslicové technice setkat velice často. Způsoby provedení jsou však rozličné.
Ten který si uvedeme, nebude patřit k těm nejjednodušším, protože nejjednodušší by bylo použít obyčejného integrovaného obvodu, který by v sobě obsahoval dekodér. Nám půjde spíše jen o to, abychom si uvedli další příklad z praxe spolu s plošným spojem, kde je možné takovou paměť EPROM s jednoduchým programem použít.
Zapojení se dá rozdělit na čtyři hlavní celky. Generátor impulsu, BCD čítač, dekodér v podobě naprogramované EPROM a LED displej. Zdroj napětí by se dal označit jako část pátá, tu však podrobněji řešit nebudeme.
Generátor impulsu je tvořen obyčejným časovačem NE555 zapojeném v astabilním režimu. Schéma i použité součástky jsou shodné s předchozím zapojením.
Další v pořadí je BCD čítač. Ten čítá impulsy přivedené od generátoru a zobrazuje jejich počet v zakódované podobě na svých výstupech.
Třetím v pořadí je součást nejdůležitější. Paměť EPROM. Tu zde máme v roli již zmiňovaného dekodéru.
I v tomto případě stejně jako v předešlém zapojení, je počet adresových vstupů snížen na pouhé čtyři.
K těmto vstupům přivádíme zakódovaná data od BCD čítače. K výstupům paměti je naopak připojen LED displej, který zobrazuje dekódovanou informaci.
O dekódování se postará program uložený v paměti. Princip je velice jednoduchý. Každému číslu, které je zakódováno do binární podoby je určena jedna adresa. Na té je uložena informace pro LED displej, který ze segmentů se má rozsvítit. Vše je jako vždy uvedeno v tabulce.
Příště si uvedeme již vlastní program, spolu s předlohou plošného spoje.

Seznam součástek:

IO1 – NE555
IO2 – 74190
IO3 – 27C256
T – 8 × BC546B
C1 – 1uF/16V
R1 – 27k/0,6W
R2 – 1k/0,6W
R3 – trimr, 1M/0,15W
Rt – 8 × 30k/0,6W
Rd – 8 × 120R/0,6W

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz