Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 29

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 29
Sdílej
 
Máme před sebou hromádku starých časopisů – 23. ročník ABC – kterou jsme listovali již v minulých toulkách papírovou minulostí. Dnes se podíváme na modely architektury kmenového a nejpopulárnějšího autora, arch. Richarda Vyškovského.

Richard Vyškovský – hradní pán přichází ...
Pamětníci vědí, že v té době vyšel jeho první model papírového hradu v ABC – Litice.

Začněme dalšími modely ojedinělé ábíčkovské série modelů staveb lidové architektury, Skansenu ABC. V tomto ročníku jsme se mohli těšit ze čtyř staveb, které vyšly ve třech časopisech a opět nás zavádějí do různých koutů vlasti za poznáním minulosti prostřednictvím „chaloupek“. Ve 22. ročníku jsme se toulali po Slovensku, nyní si projdeme krásná místa Čech.

Nejprve to byly polabské lidové stavby z č. 6/23, soubor těchto samostatných objektů: stavení s holubníkem, chlívkem a záchodem, které mohou stát odděleně od hlavní budovy, dále špýchárek a sušárna ovoce. Doprovodný článek R. Vyškovského poučí a vzdělá modeláře, jaký účel stavby kdysi plnily – mám jen slova pochvaly, ano, papírový modelář ví, k čemu sloužil špýchárek. U návodu je dokonce malá barevná fotografie stavení s holubníkem.
Vystřihovánka zabírá necelé dvě strany a plně si zasloužila dokonce dvě reedice – v sešitu Déček č. 3 (1987) a v č. 17/39.

Hned dvě stavby skansenu jsme našli v ABC č. 14/23, které pocházejí ze severočeské oblasti – roubený dům z Jičínska a patrovou stavbu z Děčínska, honosné a výtvarně krásné ukázky lidové architektury, opět s doprovodným textem osvětlujícím reálie. Oba modely dohromady zabírají dvoustranu a modeláře mladé i pamětníky velmi potěšilo, když arch. Vyškovský dal souhlas k volnému stažení několika svých modelů skansenu, které jsou již dnes vzácné, včetně těchto dvou severočeských „lidovek“. Naleznete je na na první pohled neobvyklém místě – na www-stránce Českého rozhlasu: http://www.rozhlas.cz/lidovestavby/vystrihovanky
Určitě zaujme výborná technická kvalita zpřístupněných vystřihovánek. Zlákal mne model patrové stavby z Děčínska, stáhnul jsem si jej a nedávno slepil, recenzi naleznete zde: http://www.papirovemodelarstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=156

Poslední stavbou skansenu ve 23. ročníku ABC je šumavský královácký dvorec z č. 19/23. Že nevíte, kdo to byli „králováci“, strážci hvozdu? To autor modelu předpokládal a neopomněl ve svém vzdělávacím textu tyto informace modeláři poskytnout. Při čtení těchto historických informací člověka napadne, že by to musela být nádherná kniha: poučné historické texty, kresby a fotografie lidových staveb ... a k nim samozřejmě vystřihovánky!
Rozlehlá budova dvorce zabírá necelé dvě strany vystřihovánky a dosud se nedočkala reedice. Ovšem R. Vyškovský se ke stavbě tohoto typu vrátil o pár let později, kdy mu Albatros vydal sešit s názvem Lidové roubené stavby (1981) a ten obsahuje i královácky dvorec ze Šumavy – zde ovšem přepracován na větší plochu a větší měřítko.

Tím skončil pro tento ročník Skansen ABC, ovšem nikoli modely staveb arch. Vyškovského. Deset let trvala krystalizace toho, v čem je R. Vyškovský dodnes nepřekonatelný – v tvorbě papírových hradů, zámků a tvrzí. Z jeho stolu muselo vzejít hodně vystřihovánek, než jsme našli jeho první model hradu v ABC. Nebyl to jeho úplně první hrad. Prvotinou byl obří Pražský hrad, ovšem ten byl připraven ve spolupráci s Pavlem Blechou pro vydavatelství Albatros v r. 1975 (nepočítám siluetové dioráma Karlštejn – dobývání hradu, SNDK 1968). Do té doby v Albatrosu vydávané hrady v podání V. Rocmana, V. Kováříka a P. Sivka sice byly mohutné a zajímavé, ale pravá kvalita měla teprve přijít s umem R. Vyškovského.
O hradu vydaném v ABC se uvažovalo již dříve, na základě výsledků oné stěžejní ankety z 21. ročníku, ve které mnoho čtenářů-modelářů uvedlo, že by přivítalo papírový hrad. Ovšem tehdy tento nápad ještě neuzrál pro obavy z velké plochy vystřihovánky a z toho, že s atraktivitou hradu u čtenářů to nebude tak horké... jak se po dvou letech ukázalo, opak byl pravdou.

V hlubokých lesích Orlických hor mezi městečky Žamberkem a Vamberkem, nedaleko hradu Potštejna, stojí zbytky kdysi rozsáhlého a pevného hradu pánů z Poděbrad a Kunštátu, středověké Litice...
Těmito slovy nezačíná romantický historický román, ale průvodní poučný text k modelu gotického hradu Litice z č. 8/23, který přímo láká k navštívení o nejbližší neděli. Litice, vůbec první model hradu v ABC, vyšel ve třech číslech: 7, 8 a 9/23, což byl od redakce skutečně hezký dárek k Vánocům 1978. Autor model přizpůsobil svému modelovému pojetí – jednak hrad zrekonstruoval, tzn. model znázorňuje hrad v plné původní kráse, což je metoda dodnes panem architektem používaná, a jednak přizpůsobil požadavkům na rozsah – model byl oproti skutečnosti „zeštíhlen“ o jednu baštu a zkráceny byly rovněž hradby.
Litice nejsou tentokrát jen pouhou vystřihovánkou, model stojí na skalách, a tudíž je zde větší objem práce s členitou podložkou a věrohodným skalnatým terénem. Vše je podrobně rozkresleno a popsáno v návodu, včetně sady přehledných návodných kreseb v šikmém pohledu. Model se velikostí hodí do kolejišť TT i N a zabírá 6 stran vystřihovánky, po dvou v každém ABC, což se, bohužel, projevuje v nestejnosti barev. K naší velké radosti byl model vydán v celku v reedici, v sešitu Déček č. 10 v květnu 1990. Barvy v Déčkách jsou stejnorodější, ovšem zase byl, na rozdíl od vydání v ABC, v půli rozdělen a přerušen velký díl základny, který je rozložen na celém dvojlistu. Inu, papírový modelář to nikdy neměl jednoduché...
Završení projektu Litice nacházíme v ABC č. 17/23 na str. 12. Redakce zde hodnotí vydání prvního hradu a uvádí, že hrad měl u modelářů nebývalý úspěch, a nyní čelí velkému zájmu o zaslání ábíček s Liticemi. Text s lakonickým názvem „Hrad LITICE měl úspěch“ je pro inspiraci doplněn třemi barevnými fotografiemi redaktora Martina Pilného, na kterých vidíme Litice sestavené přímo arch. Vyškovským, včetně terénu – polystyrénových skal.
Známý pražský modelář Michal Kavalier je stavitelem Litic na snímku, hrad je ovšem zminiaturizován o formát, tedy sestaven z šesti listů A5.

Přes olbřímí úspěch byly Litice na dlouhou dobu ojedinělým „hradním“ projektem v ABC. Když nepočítáme tři tvrze s rozsahem nepřesahujícím 2,5 strany, dalším publikovaným hradem byl až Sion vydaný o více než 8 let později... To už bylo všem jasné, že R. Vyškovský je ten pravý „hradní pán“. Takže na nejbližší demonstraci sborem volejme: Vyškovský na Hrad!

Příště dolistujeme 23. ročníkem ABC a schováme jej do archívu – na shledanou!

Autor

Stanislav Fajkus fajkus zavináč cmail.cz