Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 34

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 34
Sdílej
 
Jak jsme si řekli minule, dnes naposled otevřeme skříň plnou časopisů ABC. Na rozdíl od minulých vyprávění přeměříme ostřížím zrakem nikoli jen prvních 24 ročníků, ale všechna dosud vyšlá ABC, a to formou drobné statistiky.

Závěrečné ohlédnutí aneb Ábíčko v číslech

První číslo 1. ročníku ABC vyšlo před 50 lety: 22.1.1957. Zde uveřejněný plánek na výrobu modelu pásového traktoru dává jasný signál: modeláři si ábíčko oblíbí.

Kolik že těch ábíček vlastně vyšlo?

Archiváři, kteří mají úplně VŠECHNA ABC, která vyšla zde v Česku, by měli v těchto dnech na hromadu přihodit ábíčko č. 8/52, které je v pořadí 1099. Pokud jde o šťastlivce, který vlastní i zvláštní dvojlistový výtisk „200 čísel ve vydavatelství Ringier“, obsahuje kopa ábíček přesně 1100 kusů.

První věcí, kterou si mohli čtenáři vystřihnout přímo z časopisu, byly oboustranné podlouhlé kartičky s obrázky osobních vozů, otištěné na okraji několika stránek ABC č. 9 / roč. 1 (vyšlo 12.9.1957). Po jejich vystřižení si mohl čtenář vytvořit lepené „album automobilů z celého světa“. Album se pak dočkalo pokračování (letadla, lodě) a můžeme je považovat za protoplazmu pozdější dlouholeté série kartiček Atlas ABC.
Mamutí kartičková encyklopedie Atlas ABC se nakonec stala obětí úspory místa na vnitřních přílohách a naposled vyšla v č. 26/41 v srpnu 1997.

První vystřihovánkou uveřejněnou v ABC byl model sovětské kosmické lodi Vostok J. A. Gagarina, který vyšel v ABC č. 7/1962, což byl ročník 6 (vyšlo 4.7.1962). Námět na model byl převzat z polského časopisu Skrzydlata Polska. Poznámka pod návodem říká: „Přeložil a upravil V. T.“ - jde o práci spoluzakladatele ABC a dlouholetého šéfredaktora, Vlastislava Tomana.

Zmíněný model Vostoku vyšel v ABC ještě jednou, o více než dva roky později, a sice jako vkládaná příloha na pevném papíru. Toto první vystřihovánkové vkládané „déčko“ (i když se mu tak ještě dlouho neříkalo) vypadlo čtenářům z časopisu dne 14.10.1964, kdy vyšlo ABC č. 2/1964-65 (roč. 9).

Vystřihovánky se začínají pravidelně objevovat s ročníkem 1965-66, tedy s jubilejním 10. ročníkem ABC, kdy časopis stále vycházel 1× měsíčně (až 12. ročník začíná s 24 čísly do roka). 24 čísel v ročníku, který korespondoval se školním rokem, se udrželo až do ročníku 40 včetně. Od ročníku 41 redakce zvýšila aktivitu a přinesla nám 26 čísel do roka. Ročník 43 (konec roku 1998) byl zkrácen na 10 čísel a od ledna 1999 startuje nový ročník 44, jehož začátek a konec odpovídá kalendářnímu roku. Počínaje 49. ročníkem nás na konci roku vždy čeká tlusté dvojčíslo 25/26 s větším prostorem pro vystřihovánky.

Kolik vlastně vyšlo v ABC vystřihovánek za celou jeho historii? Hodně… posuďte:

- téměř 300 modelů architektury a jednotlivých staveb Městské památkové rezervace;
- 291 diorámat, sad figurek a prostorových figur;
- 238 modelů osobních vozů, autoveteránů a vozů F1;
- 153 letadel, vrtulníků, vzducholodí a kosmických strojů;
- 107 stavebních a pracovních strojů, nákladních vozidel a autobusů;
- 75 modelů bojové techniky;
- 68 házedel a létajících modelů;
- 68 lodí a ponorek;
- 35 lokomotiv a vagónů;
- 24 motocyklů...
...a mnoho set dalších, nezaškatulkovaných vystřihovánek. Uvedené údaje platí do čísla 9/52 včetně.

Kolik stran vystřihovánek vyšlo v ABC?

V ABC a příbuzných speciálech vyšlo (do čísla 9/52 včetně) 3724 stran vystřihovánek (včetně reedic). Pokud bychom chtěli první vydání všech vystřihovánek vydat v jediné knize, měla by 3082 stran A4 plus návody. Z těchto 3082 stran téměř plnou třetinu, 1017 stran, nakreslil arch. Richard Vyškovský, v počátcích se spolupracovníkem Pavlem Blechou. Je to už 38 let, co čtenáři v ábíčku nalezli první model této dvojice, červenooranžový autoveterán Packard Landaulet z r. 1912. Vyšel v čísle 12/13 (17.3.1969).

Kdo jsou nejplodnější autoři vystřihovánek v ABC? Asi všichni tipnete správně, že synonymem pro “vystřihovánku z ABC” se neodmyslitelně stal arch. Richard Vyškovský (nar. 1929 ve Vídni), s jehož pohlednými a příjemně lepitelnými modely vyrostly generace papírových modelářů. A kteří jsou další v pořadí? (Číslo udává počet stran A4 zaplněných vystřihovánkami za celou historii ABC až do čísla 9/52 včetně. Návody a návodové kresby nejsou zahrnuty):

Richard Vyškovský … 1017 str.
Ladislav Badalec … 227,5 str.
Michal Antonický a Pavel Skokan … 218,3 str.
Přemysl Kubela … 159,1 str.
Václav Šorel, František Kobík a Jaroslav Velc … 158,8 str.
Milan Weiner … 128 str.
Miloš Čihák … 106 str.
Michal Dudáš … 104 str.

Produkce R. Vyškovského se v tuto chvíli zdá co do objemu nedostižná. V ABC byly za celou dobu uveřejněny vystřihovánky více než 60 autorů, práce R. Vyškovského si ovšem vždy držela tu nejvyšší popularitu.

Jak narůstal rozsah vystřihovánek?

Prvním modelem na více než 1 stranu A4 byl tahač s vlekem Škoda 706 v měřítku cca 1:55 autora Vladimíra Procházky. Měl rozsah 1,75 strany a vyšel v ABC č. 5/10.
Prvním modelem na více než 2 i 3 strany byl čtyřstránkový projekt (list formátu A2) opět z dílny V. Procházky, tribuna, depo a věž časoměřičů k autodráze „Europa Cup“ z čísla 21/12. Obdobnou prací byla vkládaná příloha na ploše formátu A2, ve které V. Procházka zpracoval modely spojené s nakladatelstvím Albatros: Dům dětské knihy se dvěma nákladními vozy, vrtulníkem a vzdušnou lodí – vyšlo v č. 19/13.
Zmiňme ještě alespoň dva další, nejstarší rozsáhlejší modely: historický letoun Fokker D VII Richarda Vyškovského a Pavla Blechy z čísel 23+24/14, který je zkreslen na 2,1 strany, a první, šestistránkový gotický hrad Litice R. Vyškovského z čísel 7-9/23 (reedice v sešitu Déček č. 10).

Jaké byly nejrozsáhlejší papírové modely vydané v ABC?

Ano, tím největším je samozřejmě MPR, neboli „empéerka“, tedy Městská památková rezervace. Veliké fiktivní město, ve kterém R. Vyškovský spodobnil pestrou směs architektonických slohů, vycházela v ABC po mnoho let, až se zdálo, že to je neúnosné – pro fanoušky jiných modelů než architektury to mohlo vyznít únavně, nicméně je dobře, že byl dán prostor tak kolosální stavbě:

MPR I-IV ... 132,5 strany (včetně 11-stránkového renesančního zámku, který vyšel pouze v knižním souborném vydání)
Dům z první poloviny 19. století ... 30 str.
Mezinárodní kosmická stanice ISS (včetně raketoplánu Endeavour) ... nedokončeno, 29 str.
Londýnský most Tower Bridge ... 20 str.
Miniboxový soubor Podskalí ... 18 str.
Státní hrad Švihov ... 14 str.
Šikmá věž v Pise ... 13,5 str.

Prvním modelem, který vyšel na pokračování ve dvou číslech ABC, byl historický letoun Fokker D VII R. Vyškovského a P. Blechy – vyšel v č. 23 a 24/14.
Do tří čísel ABC byl poprvé rozporcován model stejných autorů – jejich osmistránkové depo k autodráze v M1:32 vyšlo v číslech 13-15/19.

Jaká byla první reedice, tedy který model byl jako první zopakován?

Již jsme výše zmínili, že úplně první ábíčkovský model, Vostok z č. 7/1962 (roč. 6), byl námětově zopakován v č. 2/1964-65 (roč. 9), byl ovšem překreslen. Čistý reprint modelu jsme poprvé zaznamenali v č. 13/19, kdy vyšla podruhé část depa k autodráze, která byla poprvé otištěna v č. 17/18. V 18. ročníku šlo, zdá se, o nedotažený projekt, který byl oprášen a dokončen v 19. ročníku, v číslech 13-15.
V č. 1/22 vyšlo podruhé stereokukátko, ovšem oproti původnímu vydání z č. 6/21 jen jako nebarevné střihy.
Reedice sháněných modelů se rozběhly až počínaje 25. ročníkem, viz zopakovaný letoun Aero A-14 Brandenburg v č. 1/25 (původně č. 19/21) a vůz F1 Ferrari 312-T2 v č. 7/25, původně č. 2/21 (později vyšel ještě jednou v č. 16/47).

Tvarované boky pneumatik, dnes známé především u modelů vozů F1, jsme poprvé objevili u modelu vozidla rychlé záchranné pomoci Neretva Ladislava Badalce. Vyšlo v č. 24/32 (srpen 1988). Autor skromně podotýká, že se inspiroval na polských modelářských akcích, ale primát v Česko-Slovensku patří jemu.

Prvním modelem automobilu s natáčecí (řiditelnou) přední nápravou byl vůz F1 Michala Antonického, Lotus 99 T Honda, který měl rovněž jako první „efjednička“ tvarované boky pneu. Žlutý monopost měl ale smůlu v podobě špatné barevnosti tisku. Vyšel v ABC č. 16/33 (duben 1989). Upravená verze již s lepším tiskem vyšla v sešitu Déček č. 12.

Prvním modelem zpracovaným na počítači byla anonymní karosérie soutěžního dráhového auta v M1:24 nesoucí reklamu Model Hobby 95 / Ringier, která vyšla v č. 1/40 – psalo se září 1995. Následoval historický ruský křižník Varjag autora Josefa Genserka, jenž jsme našli brzy nato v číslech 4+5/40. Dalším propagátorem moderní technologie byl Pavel Skokan, který poprvé použil počítač při tvorbě modelu dieselové lokomotivy T 679.020 v č. 6/41.

Sem-tam jsme k ábíčku nůžky, bohužel, prakticky nepotřebovali – stalo se tak naštěstí jen párkrát. V těchto ABC moderní vystřihovánkové éry se neobjevily žádné vystřihovánky, vyjma Atlasu ABC: č. 2/20, 7/20 a 7/28. Naopak, jednou za čas dostáváme ábíčko s přidanými listy příloh na pevnějším papíru a vystřihovánek je požehnaně, např.:
- č. 24/45 – vánoční betlém, figurka ponocného, vůz Ford Transit, část mostu Tower Bridge, švýcarská lanovka, část souboru Podskalí, miska na sušené květy, vánoční ozdoba;
- č. 10/48 (1000. číslo ABC) – zámek Červená Lhota, F1 Lotus 72D, stavební stroj UNC 151, letoun F-16 Fighting Falcon, papírový ježek v kleci, fotoaparát Dirkon, dioráma skupiny J.A.R. a stolní hra.
... a všechna dosud vyšlá dvojčísla 25/26, roč. 49, 50 a 51. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na rozličné Speciály a Století vystřihovánek, což jsou v drtivé většině šťastné nápady redakce a dnes vzácné sešity.

„Syndrom déjà vu“ – jen náhoda?

ABC č. 22/33 obsahuje prakticky stejná déčka jako ABC přesně před 10 lety (č. 22/23) – hru Claim a Eldorado (ve 2. vyd. je překreslena) a vystřihovánku stanů tee-pee (ve 2. vyd. chybí střihy). Reedice kombajnu Fortschritt E 512 vyšla na den přesně 33 let po 1. vydání: v č. 16/49, 3.8.2004. První vydání vyšlo v č. 23/15, dne 3.8.1971.

Sběratelům-archivářům občas „zpříjemňoval“ život tiskařský šotek:
Chyby v ročnících uvedených na obálce časopisu:

- č. 9/13 - má na obálce chybný roč. 12;
- č. 15/14 - má na obálce chybný roč. 15;
- č. 5/15 - má na obálce chybný roč. 14;
- č. 10/16 - má na obálce chybný roč. 15;

Další desítky chyb nalézáme v datech vydání příslušného časopisu, v názvech modelů, které nekorespondují s názvem uvedeným na dílech vystřihovánky apod. Ale líčit všechny nepřesnosti zde není nutné.


Za spolupráci na tomto seriálu bych závěrem rád poděkoval kolegovi sběrateli Josefu Kropáčkovi, bez jehož hlavy a mimořádného archívu jsem se častokrát „zasekl“ a bez jehož diplomatických schopností by tento seriál nevycházel ani v ABC, ani zde na webu ábíčka. Dále velice děkuji autorům vystřihovánek, kteří mi věnovali svůj čas a vzpomínky, především Anně a arch. Richardu Vyškovským, Michalu Antonickému, Ladislavu Badalcovi, Miloši Čihákovi, Pavlu Skokanovi, arch. Jaromíru Svobodovi, arch. Milanu Weinerovi, dále děkuji pracovníkům současné i někdejší redakce ABC za spolupráci, zvláště Vlastislavu Tomanovi, Martinu Pilnému a Ivaně Kudrnové. Díky paní redaktorce Kudrnové jsem měl možnost se „vloupat“ na podzim roku 2000 do redakčního archívu ábíček a začít sepisovat povídání, které jste právě dočetli, které původně začalo vycházet v dnes už neexistujícím tištěném Zpravodaji Centra papírových modelů a které se týkalo něčeho, co navždy poznamenalo nejen můj život – vystřihovánek v ABC.

Děkuji vám všem za pozornost,

Autor

Stanislav Fajkus fajkus zavináč cmail.cz