Soutěž o volné vstupy do IQLandie na experimentárium o pasivních domech

Soutěž o volné vstupy do IQLandie na experimentárium o pasivních domech
Sdílej
 
Liberecké science centrum IQLandia právě nyní hostí dětskou zábavnou výstavu, která ukazuje malým i velkým, jak se staví energeticky šetrné domy. Vyhrajte vstup!

 

 

 

 

„Prostřednictvím výstavy jsme se rozhodli ukázat české veřejnosti, že energeticky šetrné domy nejsou nikterak složité, ba naopak – jejich základní principy jsou tak prosté, že na ně přijdou i malé děti. Stačí jim jen ukázat cestu, na jejímž konci objeví řešení,“ vysvětluje Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu.

Experimentárium ukazuje svět energeticky šetrného stavitelství malým i velkým Autoři výstavy se při tom inspirovali velkými světovými science centry, která umí všem – bez rozdílu věku – vysvětlit, jak fungují přírodní zákony, taje fyziky i chemie.

Vymysleli tak něco, co v Čechách i v celé Evropě chybělo jako sůl – zábavnou interaktivní expozici, kde si naši nejmenší, máma, táta, děda, babička i paní učitelka můžou osahat vše důležité, co ke stavbě dobrého domu patří. Prožít a poznat celý proces krok po kroku.

 

 ¨

 

Expozice má celkem 11 stanovišť a rozkládá na ploše zhruba 200 metrů čtverečních touze dětí i dospělých zkoumat, hledat a hrát si – každé stanoviště je proto zároveň interaktivní. Návštěvníci nejen čtou, ale také skládají, měří, roztáčejí a posouvají prvky, pumpují a váží.

U každého stanoviště jsou připraveny vždy 1 - 2 pracovní listy pro děti, které upevňují to, co se malí návštěvníci u konkrétního stanoviště dovídají. Pro dospělé jsou u každého stanoviště k dispozici 1 - 2 informační letáčky, které jim více do hloubky a odbornější formou vysvětlí konkrétní téma.

Více informací (a nápovědu) najdeš na www.pasivnidomy.cz.

 

 

 

Soutěžíme o 3x 2 volné vstupy na výstavu.

Soutěžní otázka: Co je pasivní dům?

 

a) Pasivní dům, je dům, který potřebuje jen velmi málo energie a díky tak zvanému řízenému větrání je v něm po celý rok čistý a příjemně teplý vzduch.

b) Pasivní dům je dům, který má dostatek tak zvaných tepelných mostů.

c) Pasivní dům je dům, ve kterém žijí majitelé, kteří nemají žádné sportovní záliby. 

 

 

Odpovědi posílejte od 9. 9. do půlnoci 15. 9. 2014 prostřednictvím SMS na číslo 907 99 10 ve tvaru: DUM mezera ODPOVED mezera JMENO PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC.

Např. DUM B Jan Novak Prazska 10 Teplice 41500.

SMS pište bez diakritiky. Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s. mobil@cncenter.cz www.platmobilem.cz.Nové fotky z filmu Avengers: Age of Ultron se Starkem a Bannerem

Nové fotky z filmu Avengers: Age of Ultron se Starkem a Bannerem

Skutečný Hulk? Chlápek zuří na prolétající vrtulník

Skutečný Hulk? Chlápek zuří na prolétající vrtulník

Geniální Iron Man podle nákresů génia Leonarda Da Vinciho

Geniální Iron Man podle nákresů génia Leonarda Da VincihoVyhrávají 3 výherci, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku a jejichž SMS byla doručena ve výherním pořadí jako 1. – 3. (výhra: 2x vstupenka do IQLandia) SMS v pořadí ze všech SMS obsahujících správnou odpověď. V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou odpovědí než je počet SMS potřebných k určení všech 3 výherních pořadí (tj. méně než 3 SMS se správnou odpovědí), propadají zbývající výhry ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

 

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání SMS pro příslušnou soutěž na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Evou Královcovou (tel. 225 977 183, email: eva.kralovcova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webu www.abicko.cz. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku křížovky, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou tajenku křížovky. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla a zároveň může účastník soutěže obsadit pouze jedno výherní pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož SMS se správnou odpovědí byla doručena jako následující po SMS, která byla doručena ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže. Při určení dalších výherních pořadí se přihlíží i k takovým SMS zprávám, které byly zaslány do soutěže shora uvedeným způsobem v rozporu s pravidly, pokud jsou zaslány ve správném tvaru a obsahují správnou odpověď. V případě, že by účastník soutěže při užití jednoho telefonního čísla obsadil v rozporu s pravidly dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní pořadí. U zbývajících výherních pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, se bude postupovat shora uvedeným způsobem. V případě, že účastník soutěže soutěží z vícero telefonních čísel či účastník soutěže, který již obsadil výherní pořadí, zasílá do soutěže v rozporu s pravidly další SMS zprávy, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

 

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopise ABC a na serveru www.abicko.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.