Soutěž s abicko.cz a vyhraj ceny od Josefa Dresslera

Soutěž s abicko.cz a vyhraj ceny od Josefa Dresslera
Sdílej
 
Chceš vyhrát knížku Škola kola nebo jedno ze dvou triček?

 

 

Soutěžní otázka: Jaké je heslo speciálního týdenního kempu Josefa Dresslera pro děti?

 

a) S kolem mě baví svět
b) S kotlem mě baví svět
c) S knedlem mě baví svět

 

Odpovědi posílejte od 17. 12. 2015 do 23. 12. 2015 (do 12.00 hod.) prostřednictvím SMS na číslo 900 99 10 ve tvaru:

KEMP mezera ODPOVED mezera JMENO PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC 

Např. KEMP A Jan Novak Prazska 10 Teplice 41500.

 

Vyhrávají 3 výherci, kteří pošlou nejvíce SMS se správnou odpovědí. SMS pište bez diakritiky. Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s. mobil@cncenter.czwww.platmobilem.cz.

 

Škola kola od Josefa Dresslera

Kniha Škola kola je publikace, která ukazuje jak je cyklistika různorodá. Josef Dressler učí své hosty základní cyklistické dovednosti, které má většina z nás špatně zažité. A tyhle špatné návyky ukazují Josefovi žáci, mezi které patří například Tomáš Berdych, Tomáš Hanák, Jakub Kohák, Roman Vojtek, Danny MacAskill a další.

Na 272 stranách najedete spoustu krásných fotek uznávané fotografky Markéty Navrátilové, ale hlavně řadu rad, jak mít z kola co největší radost. Své si tam najdou hobby cyklisté, ale i děcka, která se chtějí na kole naučit hustší triky. Každý z žáků má na úvod kapitoly také krátký text, který ukazuje jak jim kolo pomáhá překonávat životní překážky.

Knížka nestačí? Josef Dressler mimo jiné pořádá kempy ježdění kola pro celou rodinu nebo speciální dětský kemp s heslem S kolem mě baví svět.

Více na www.dressler.cz.

 

 

 

Naučte se na kole s mistrem světa v novém seriálu ABC!

Naučte se na kole s mistrem světa v novém seriálu ABC!

Bahno, smyky, hustý triky: Jezdit na kole je věda!

Bahno, smyky, hustý triky: Jezdit na kole je věda!

 

 

 

Vyhrávají 3 výherci (1x knížka, 2x triko), kteří správně odpoví na soutěžní otázku a jejichž počet zaslaných SMS obsahující správnou odpověď bude nejvyšší (tj. který v čase pro příjem odpovědí pošle z jednoho telefonního čísla nejvíce SMS zpráv ve tvaru uvedeném výše a obsahujících správnou odpověď). Při shodě počtu zaslaných SMS vyhrává ten soutěžící, který zaslal svou poslední soutěžní SMS obsahující správnou odpověď dříve.

 

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání SMS pro příslušnou soutěž na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Evou Královcovou (tel. 225 977 183, email: eva.kralovcova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webu www.abicko.cz. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku křížovky / odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou tajenku křížovky. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla a zároveň může účastník soutěže obsadit pouze jedno výherní pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož SMS se správnou odpovědí byla doručena jako následující po SMS, která byla doručena ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže. Při určení dalších výherních pořadí se přihlíží i k takovým SMS zprávám, které byly zaslány do soutěže shora uvedeným způsobem v rozporu s pravidly, pokud jsou zaslány ve správném tvaru a obsahují správnou odpověď. V případě, že by účastník soutěže při užití jednoho telefonního čísla obsadil v rozporu s pravidly dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní pořadí. U zbývajících výherních pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, se bude postupovat shora uvedeným způsobem. V případě, že účastník soutěže soutěží z vícero telefonních čísel či účastník soutěže, který již obsadil výherní pořadí, zasílá do soutěže v rozporu s pravidly další SMS zprávy, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

 

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopise ABC a na serveru www.abicko.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

 

Klíčová slova:
soutez, zadani, skola kola, josef dressler