Soutěž s Mateřídouškou o knížku komiksů a plyšáka Dogmana

Soutěž s Mateřídouškou o knížku komiksů a plyšáka Dogmana
Sdílej
 
Soutěž s Mateřídouškou o knížku komiksů a plyšáka Dogmana. Zadání najdete tady.

 

Zapoj se do soutěže a můžeš získat novou komiksovou knížku Dogman i s plyšákem hlavního hrdiny. Nakresli svého vlastního Dogmana a obrázek pošli na adresu souteze@cncenter.cz. Do předmětu napiš heslo DOGMAN. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazena do slosování. Vyhrává 5 výherců. Soutěž probíhá od 8. 4. do 3. 5. 2019.

Soutěž o komiks a plyšáka Dogmana •  Euromedia

Kompletní pravidla najdete níže.


Soutěž s Mateřídouškou o balíček s rodinnou vstupenkou do Farmaparku Soběhrdy

Soutěž s Mateřídouškou o balíček s rodinnou vstupenkou do Farmaparku Soběhrdy

Soutěž se Sluníčkem o dětský závěsný vak a povlečení Kunibov

Soutěž se Sluníčkem o dětský závěsný vak a povlečení Kunibov

Kočičí plemena: Sphynx, tak trochu jiná kočka

Kočičí plemena: Sphynx, tak trochu jiná kočka

První československý tank: Když do války, tak Kolohousenkou!

První československý tank: Když do války, tak Kolohousenkou!

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška "Originální Dogman"

Soutěž časopisu Mateřídouška "Originální Dogman" (dále jen "soutěž") probíhá v období od 8. 4. do 3. 5. 2019 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18 let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a. s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 - Holešovice (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období na email svůj obrázek originálního dogmana. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně jeden originální obrázek. Odesláním obrázku potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii originální kresby originálního Dogmana. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 kresbu. Odesláním kresby potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Fotografii kresby účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem "DOGMAN" na email: souteze@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování.

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.

6. Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu "kresba orginálního domácího mazlíčka".

7. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8. Účastník soutěže zasláním kresby do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě

b) tato kresba je původní

c) užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

d) fotografie budou po dobu do 12. 5. 2019 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že kresba dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

9. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit kresby a výtvory, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílají své výtvory emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.

Odměny:

5 výherců získává knížku komiksu Dogman a plyšáka Dogman

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním obrázku spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., poštou či e-mailem. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších obrázků, která se bude skládat z členů redakce ABC.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 8. 4. – 3. 5. 2019

Finále, resp. setkání odborné poroty: 7. 5. 2019

Výběr vítěze: dne 7. 5. 2019 se sejde odborná porota složená z členů Mateřídoušky , kteří vyberou 5 výherních obrázků, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých obrázků a výrobků. Výherci soutěže se stávají z  5 účastníků , jejichž obrázky byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou uveřejněny na webu www.abicko.cz v sekci soutěže do dne 30. 5. 2019

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 5. 2019 , a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas e-mailu) organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Mateřídouška

Klíčová slova:
soutěž, Dogman