Vyhrajte komiks Mladí Titáni: Raven

Vyhrajte komiks Mladí Titáni: Raven
Sdílej
 
Tragická nehoda připraví sedmnáctiletou Raven Rothovou nejen o adoptivní matku, ale i o paměť. Dívka se přestěhuje do New Orleans, aby dokončila střední školu… a začala svůj život od nuly. Tak začíná komiks Mladí Titáni: Raven, který může pět z vás vyhrát v soutěži ábíčka a nakladatelství CREW.

Raven si pamatuje každodenní záležitosti, třeba jak uvařit těstoviny nebo vyřešit matematickou rovnici, ale nedokáže si vzpomenout na sebe sama – kým byla před nehodou ani jaká byla její oblíbená písnička. A když se začnou dít prapodivné věci, Raven dostává pocit, že si ani vzpomenout nechce.

Zatímco se sbližuje se svými novými přáteli – včetně sestřenice Max a Tommyho Torrese, kluka, který ji přijímá takovou, jaká je – musí se rozhodnout, jestli je připravená postavit se tajemství své minulosti… a narůstající temnotě ve svém nitru.

Grafický román jedné z nejprodávanějších autorek podle New York Times, Kami Garciové, a v oblasti komiksu teprve debutujícího výtvarníka Gabriela Picola, přináší fascinující příběh o hledání síly naučit se důvěřovat ostatním lidem – a sobě samým, ať už jsme kýmkoliv.

Komiks ve stylu young adult je vhodný pro mladé čtenáře •  Crew

Soutěž o komiks Raven

Pět z vás může tento komiks vyhrát v soutěži ábíčka a nakladatelství Crew. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, odpověď poslat emailem a máte šanci. Podrobnosti zjistíte v zadání a pravidlech níže.

Pravidla soutěže časopisu ABC: Komiks Mladí titáni: Raven

Soutěž časopisu ABC „Vyhraj komiks Mladí titáni: Raven“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 8. 7.2022 do 22. 7. 2022 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem správnou odpověď na soutěžní otázku: Kolik stran má grafický román Mladi titání: Raven? Každý soutěžící může zaslat maximálně 1 odpověď. Odesláním emailu potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské republice mladší 18-ti let.

2. Odpověď na soutěžní otázku bude zaslána e-mailem s předmětem „RAVEN“ na email: souteze@cncenter.cz

3. Odpověď musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa.

4. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své odpovědi do soutěže.

5. Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresa, email, čas doručení emailu, příp. údaje o výhře. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce

Komiks Mladí Titáni: Raven •  Crew

Harmonogram a systém soutěže:

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílání odpovědí na soutěžní otázku na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- losování

Odměny:

5 x young adult komiks Mladí titáni: Raven v hodnotě 399,-

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním odpovědi spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 8. 7. do 22. 7. 2022

Losování: 1. 8. 2022

Výběr vítěze: dne 1. 8. 2022 bude vylosován výherce.

Mladí Titáni: Raven •  Crew

Kontaktování výherce, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 15. 8. 2022 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 15. 8. 2022, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.