Výherci soutěže Znáte české známky?

Sdílej
 
Milí filatelisté, zdá se, že tato soutěž byla opravdu podařená. Sešlo se nám 254 odpovědí a z nich byla téměř polovina, tj. 121, správných. Všichni, kteří poslali správnou odpověď, obdrží několik pěkných českých známek od České pošty a dodatek katalogu POFIS Česká republika 2001 od POFIS Praha.

Vylosovali jsme pět z vás, kteří dostanou také pěkný filatelistický dárek od Profil Dům filatelie, POFIS Praha, časopisu Filatelie, www.stamps.cz a SČFS.

Foto
Jsou to S. Tomeček z Vacenovic, M. Přibyl z Prahy 8, D. Deneš z Levic, J. Nováková z Kladna 2 a F. Hrdina z Kadaně.
A jaká chybička se vloudila do kresby na FDC? No přece notová osnova má vždycky jen pět linek ! Nikdy ne šest. Navíc tam byly i závady u předznamenání a v notovém zápisu. Úplně nejlépe a nejpodrobněji popsali chyby v kresbě sourozenci Iveta a Michal Pelcovi z Mostu.
Připraveno ve spolupráci s Českou poštou, s.p.

Autor

Ing. Jan Neubauer