Soutěž - iPod pro vás

Soutěž - iPod pro vás
Sdílej
 
Zapojte se do soutěže a vyhrajte jeden z iPodů! Podmínkou ke správnému zodpovězení tří soutěžních otázek je alespoň základní znalost počítačů systému Mac.

Hrajeme o
1. iPod U2
2. iPod mini Aneta Langerova
3. iPod shuffle 1 GB

Soutěžní otázky
1. Jak se jmenuje poslední operační systém počítačů Apple Macintosh?

a) Windows Mac
b) Mac OS X Tiger
c) Mac G5
2. Jak se jmenoval zakladatel společnosti Apple?

a) Steve Jobs
b) Bill Gates
c) Mac Intoš
3. Jak se nazývá nový procesor vyvinutý společně firmami Apple a IBM?

a) PowerPC G5
b) PowerMac G5
c) PowerI G5

Odpovědi posílejte nejpozději do 23. září 2005 (rozhodující je datum na razítku pošty) na adresu: Redakce ABC, U Průhonu 13, 170 00 Praha 7; obálku označte heslem iPod. Nezapomeňte připsat svou adresu.
Vylosování proběhne v posledním týdnu v září, výsledky najdete začátkem října na www.iabc.cz a v ABC č. 23.

Autor

Filip Janovský