Batoh pro šťastného smolaře

Sdílej
 
Režisér Matěj Mináč, který v roce 2002 dostal cenu Emmy za dokument Síla lidskosti, nyní připravuje knižní a filmovou komediální pohádku O šťastném smolaři Filipovi. A vy máte jedinečnou příležitost se podílet na jejím vzniku.

Filipovi je 17 let a je vyhlášený smolař, největší nešika pod sluncem. Nic se mu nedaří, všechno mu padá z rukou, rozbíjí a ničí vše, čeho se chopí; nazývají ho mamlasem, trdlem a nemehlem. Všude s sebou nosí batůžek, který si sám vyrobil. Jak takový batůžek může vypadat?

Soutěžní úkol

Navrhněte batůžek smolaře!
Vaším prvním úkolem je navrhnout Filipův batůžek. Nakreslete jej, namalujte nebo přímo zhotovte. Můžete využít jakýkoliv materiál, šít i lepit. Zapojte svou fantazii!
Vaším druhým úkolem je napsat seznam věcí, které byste mu dali do batůžku na cestu životem. Co takový smolař bezpodmínečně potřebuje mít vždy při sobě?PRAVIDLA SOUTĚŽĚ:

Své práce spolu s odpovědí na druhý soutěžní úkol posílejte nejpozději do 21. 11. 2005 (rozhodující je datum na razítku pošty) na adresu: Redakce časopisu ABC, U Průhonu 13, 170 00 Praha 7. Zásilku označte viditelně heslem SMOLAŘ. Nezapomeňte uvést své jméno a věk, adresu, telefon, případně e-mail. Porota složená z redaktorů ABC a hlavních tvůrců filmu vyhodnotí 125 nejlepších návrhů. Seznam výherců najdete od 30. 11. 2005 na internetové adrese www.iabc.cz. Výherci obdrží své výhry poštou. V případě, že si výherce nepřevezme výhru zaslanou poštou do tří měsíců od prvního zaslání, propadá cena ve prospěch organizátora (podle data na podacím lístku).
Organizátorem soutěže je společnost RINGIER ČR, a. s. Organizátor neodpovídá za nedoručení odpovědí do redakce časopisu ABC. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopisu ABC v případě výhry , dále dává souhlas s tím, že společnost RINGIER ČR, a. s., je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, adresa, eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje za účelem realizace soutěže, a to na dobu trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RINGIER ČR, a. s., a jejich rodinní příslušníci.

Autor

ABC