Slimáci: Slimáček síťkovaný

Sdílej
 

Slimáček síťkovaný patří podle jedněch badatelů do čeledi slimákovitých (Limacidae), podle jiných do zvláštní čeledi slimáčkovitých (Agriolimacidae). Tělo lezoucího plže je jen 3 až 6 cm dlouhé, v zadní třetině je vyvinut ostrý kýl. Pokožkové hrbolky jsou poměrně hrubé. Základní zbarvení je žlutohnědé nebo světle šedé. Síťovitá kresba bývá vyvinuta v temně hnědé nebo hnědočerné barvě v různé míře. Někdy tmavá kresba úplně převládá, jindy může i chybět. Sliz je mléčně zakalený, což je dobře vidět zejména při podrážděni plže. Často se vyskytuje v blízkosti lidských obydlí, v zahradách, ve sklenících, v sadech nebo na vlhkých loukách. Nejčastěji ho zastihneme pod kameny, kusy dřev, hospodářským náčiním nebo na zelenině. Původně žil na loukách v okolí vodních toků a na mokřinách. Vyskytuje se patrně velmi hojně na celém našem území, ale často bývá zaměňován za příbuzné druhy. Živí se hlavně zelenými částmi rostlin, ovocem a kořenovou zeleninou, takže může působit citelné škody v zelinářství a na polích. Původní rozšíření zaujímalo celou Evropu, dnes byl člověkem zavlečen do všech světadílů. S určením bývají potíže, vnější znaky rodu Deroceras většinou nestačí na spolehlivé určení druhu. Slimáček síťkovaný může být zaměněn za celou řadu podobných druhů, lišících se pouze anatomickými znaky. Nejpodobnější je mu slimáček polní (Deroceras agreste), lišící se navenek jen naznačenou nebo zcela chybějící kresbou, a nově popsané druhy Deroceras rodnae a Deroceras praecox.

 

Hry