Život v mladších prvohorách: Ichthyostega

Sdílej
 

Ichthyostega (české jméno nemá) patří mezi první známé suchozemské čtvernožce. Pozůstatky tohoto obratlovce nalezli ve třicátých letech tohoto století účastníci dánsko-švédské vědecké expedice v uloženinách svrchního devonu na ostrově Ymer ve východním Grónsku. Svým rybovitým tělem a nápadným ploutevním lemem nezapře tento živočich svůj blízký vztah k lalokoploutvým rybám, a tím i vývojovou minulost svých dávných předků. Na rozdíl od nich má však již jeho tělo dobře vyvinuté krátké, ale silné končetiny. Pomocí nich se tento primitivní rybovitý praobojživelník dokázal zvolna pohybovat nejenom v mělké vodě sladkovodních močálů, ale i po jejich prosluněných březích. Byl to dravec, který se ve vodě živil menšími rybami a na souši drobnými i většími bezobratlými. Velikost jeho těla nepřesahovala délku jednoho metru.
Zvláštní struktura zubů, jejichž povrch byl jemně zvrásněn, byla důvodem, proč paleontologové pojmenovali celou velkou skupinu obojživelníků, mezi něž patří i ichthyostega, jako obojživelníky vráskozubé (Lybyrinthodontia). Jejich první zástupci se objevili na Zemi ve svrchním devonu, tedy před více než 350 milióny let. Tehdy byli ještě hodně podobní lalokoploutvým rybám, ale jejich vývoj pokračoval rychle. Již v průběhu mladších prvohor se někteří začali svou anatomií blížit primitivním plazům. Celá skupina vymřela počátkem jurské periody.