Mochny: Mochna stříbrná

Sdílej
 

Mochna stříbrná. Má zpravidla pětičetné květy se žlutými korunními plátky. Lodyhy jsou vystoupavé, přímé, 20 až 50 cm vysoké. Listy jsou dlanité pětičetné (vzácněji sedmičetné). Charakteristickým znakem je jejich rub, který je stříbřité běloplstnatý od hustých chlupů. Okraje lístků, z nichž se listy skládají, jsou podvinuté.
Mochna stříbrná je vytrvalá bylina, pod zemí s dlouhým větvitým oddenkem. Z přízemních listových růžic vyrůstají více méně přímé, tuhé lodyhy, celé hustě chlupaté, porostlé četnými listy. Listy jsou 3 až 5 cm veliké, s čárkovitě kopinatými palisty. Jejich jednotlivé lístky jsou kopinatě obvejčité, na koncích s hlubokými kopinatými či zubatými úkrojky. Na rubu stříbřitě běloplstnaté listy jsou na líci posázeny krátkými chlupy jen na žilkách a na okrajích. Lodyhy jsou zakončeny vidličnatě vrcholíkovitými květenstvími. Jednotlivé květy vyrůstají v nich na běloplstnatých stopkách asi 1 cm dlouhých. Mají jen půl až jeden centimetr v průměru. Korunní plátky jsou tvarem okrouhle obvejčité, vpředu vykrojené, dosti sytě žluté barvy.
Mochna stříbrná kvete od června až do srpna, někdy až do října. V Československu je dosti hojná od nížin až do podhůří. Je to rostlina suchých a výslunných stanovišť, roste na chudých, kamenitých a písčitých půdách a vápnitým podkladům se spíše vyhýbá. Nacházíme ji na skalách či kamenitých stráních, na suchých travnatých paloucích, okrajích lesů a lesních světlinách, někdy také na okrajích cest a v suchých příkopech.