Sondy a satelity: VIKING

Sdílej
 

VIKING. Přesto, že jsme ve výzkumu kosmického prostoru již mnohé dosáhli, je světová kosmonautika teprve v počátečním stadiu. Před námi stojí úkol kolonizace sluneční soustavy, a zejména pak získání náhrad za stále se tenčící nerostné bohatství naši planety. Jednou z možností se jeví těžba surovin na ostatních planetách sluneční soustavy. Zatím jsme sice stanuli teprve na Měsíci, avšak průzkumem pomoci sond připravujeme cestu k přistání člověka na Marsu, Venuši i dále.
Zejména Mars byl pro nás odedávna zajímavý svými údajnými kanály, polárními čepičkami i záhadnými měsíci. Mars zkoumají obě kosmonautické velmoci, přičemž vyvrcholením amerického programu jsou sondy typu Viking. Hlavním cílem programu Viking bylo potvrzení nebo vyvráceni možnosti života na povrchu rudé planety. V tomto smyslu jsme byli však zklamáni. Obě sondy nezvratně prokázaly, že na Marsu život podobný našemu neexistuje, a tím odzvonily existenci tajemných Marťanů.
Nicméně jednotlivé expedice byly úspěšné. Sondy přistály na povrchu planety a vyslaly mnoho údajů o atmosféře, teplotě a složení povrchu, ale hlavně první panoramatické snímky povrchu Marsu. Pro tuto práci byly sondy vybaveny samostatným pohonným systémem, brzdicími motory, vlastním přístrojovým vybavením, dvěma televizními kamerami a telekomunikačním systémem. První dvě sondy startovaly z Kennedyho kosmodromu 20. srpna a 9. září 1975.