Žraloci: Žralok sleďový

Sdílej
 

Žralok sleďový je druh rozšířený ve většině světových moří a oceánů. Žije v Tichém oceánu i Atlantiku, proniká do moře Středozemního, do Baltu a vzácně i do moře Jaderského. Dorůstá délky 3-4 m a hmotnosti 200 až 300 kg, vzácně i více. V chladnějších mořích dosahuje menších rozměrů než ve vodách tropických. Sleduje velká rybí hejna, protože jeho nejdůležitější potravou jsou sledi, makrely a jiné druhy mořských ryb žijících pospolitě. Živí se však i menšími druhy žraloků a rybami zdržujícími se při dně. Patří k velmi rychlým plavcům. Jeho mláďata se vyvíjejí v těle matky, kde se po vstřebání žloutkového váčku živí neoplozenými vejci. Od ledna do dubna se rodí pravidelně čtyři mláďata, která při narozeni měří asi 60 cm. Žralok sleďový se zdržuje hlavně při hladině, jen zřídka sestupuje do hloubek okolo 150 m. Člověku není nebezpečný, ale rybáři ho nemají v oblibě, neboť způsobuje značné škody. Vniká totiž za rybami do vlečných síti a často je potrhá. Poskytuje však i značný užitek, neboť se loví zejména pro velká játra, z nichž se získává tzv. rybí tuk. Místy se jeho maso konzumuje, ač za čerstva zapáchá po čpavku. Máčením ve vodě, vařením nebo jinou úpravou však zápach mizí. Také kůže žraloků sleďových je v některých oblastech důležitou surovinou pro kožedělný průmysl. Je totiž neobyčejně trvanlivá a pevná. V severní části Tichého oceánu žije příbuzný druh Lamna ditropis, nazývaný žralok lososí, neboť vyhledává hlavně lososy.

 

Hry